De Regeling Reductie Energiegebruik bood in 2019 al subsidie om huiseigenaren te helpen bij het besparen van energie. In 2021 gaat de subsidieregeling ook voor woningcorporaties open. De subsidie bedraagt maximaal € 90 per woning voor maatregelen waar bewoners direct profijt van hebben.

Wat is de Regeling Reductie Energiegebruik?

De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) biedt subsidie voor investeringen in bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips, een waterbesparende douchekop, doorvoerstekkers en radiatorfolie. Maar ook advies in de vorm van een energie- of warmtescan of een energiecoach kan rekenen op subsidie.

Met deze regeling beoogt de overheid een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in relatie tot de Urgenda-uitspraak en het Klimaatakkoord.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Maatregelen en investeringen die binnen de Regeling Reductie Energiegebruik tot nu toe subsidiabel waren:

Advies:

 • Energie of warmtescan woning
 • Buurtbijeenkomst met informatie richting bewoners
 • Webinar met informatie richting bewoners
 • Energiecoaches

Technisch:

 • Optimaliseren CV-installatie
 • Waterbesparende douchekop
 • Radiatorfolie
 • LED lampen
 • Tochtstrips
 • Slimme thermostaat
 • Doorvoerstekkers
 • Slimme brievenbus
 • Timers

De invulling van de regeling voor corporaties is nog niet definitief en kan nog gewijzigd worden.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt, onder voorbehoud, € 90 per woning. Een subsidieaanvraag kan uit een pakket van meerdere maatregelen bestaan. Dat hoeft niet voor elke woning hetzelfde pakket te zijn, maar gemiddeld is subsidie maximaal € 90 euro per woning. Je kunt dus bij de ene woning goedkopere maatregelen nemen en bij de ander duurdere.

Het subsidiebudget is € 125 miljoen waarvan € 60 miljoen bestemd is voor woningcorporaties. Hiermee zouden 650.000 woningen geholpen worden.

Subsidie RRE aanvragen?

De invulling van de Regeling Reductie Energiegebruik wordt naar verwachting eind 2020 bekend. De uitvoering moet plaatsvinden in 2021.

Wil je weten wat de subsidiemogelijkheden voor jouw organisatie zijn? Neem dan contact op met jouw subsidieadviseur of vraag het Wouter Berghuis via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag