Over woningcorporaties

Naast het mogelijk maken van goed en betaalbaar wonen, staan woningcorporaties voor uitdagingen op het gebied van renovatie en verduurzaming, de transformatie van kantoorpanden naar woningen en het vergroten van het woningaanbod. Subvention ondersteunt en ontzorgt woningcorporaties om deze uitdagingen aan te pakken en daarbij zoveel mogelijk subsidievoordeel te behalen. We nemen daarbij het gehele subsidietraject uit handen.

 

Wij maken voor jouw organisatie de subsidiemogelijkheden inzichtelijk

Onze adviseurs werken als subsidiemanager en -regisseur. We werken voor en samen met woningcorporaties en vastgoedpartijen die door het hele land woningen verhuren, bouwen, beheren en verduurzamen. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij specialistische kennis van de markt en de daarbij passende subsidiemogelijkheden.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een totaalaanpak. In samenwerking met jou inventariseren we de plannen en projecten binnen je organisatie. Daarnaast brengen we de subsidiemogelijkheden in kaart. Per project gaan we concreet aan de slag en verzorgen we het volledige subsidietraject.

Duidelijk en compleet advies

Ben je als projectleider, ontwikkelaar, directeur, vastgoedmanager of controller op zoek naar een partij die jou duidelijk adviseert over subsidies of het complete subsidietraject overneemt? Neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek kijken we naar de mogelijkheden voor jouw project of organisatie. De grootte van een project maakt niet uit; wij werken voor organisaties met 50 tot 60.000 woningen.

Onze aanpak

We hebben intensief contact met onze klanten en weten wat er speelt. Daardoor spelen we snel in op nieuwe ontwikkelingen en denken we proactief mee bij toekomstige projecten.

Wij organiseren het hele proces voor je; van het voorbereiden van de aanvraag en het borgen van de voorwaarden tot de communicatie met de subsidieverstrekker. Ons doel is jou te ontzorgen, waarbij we werken aan een langetermijnsamenwerking.

Welke subsidieregelingen zijn er voor woningcorporaties?

Er zijn verschillende regelingen voor woningcorporaties. Samen beoordelen we welke (combinatie van) regelingen we gaan benutten.

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
Een geldelijke stimulering voor de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Een subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Een fiscale stimulering voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)
Een fiscale stimulering voor de transformatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten van de sociale woningbouw.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Een stimulering voor duurzame energieproductie met windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales.

Provinciale en gemeentelijke regelingen
Verder zijn er diverse provinciale en gemeentelijke regelingen. Wij vertellen graag welke van toepassing zijn voor jouw organisatie.

Wij zijn trots op onze klantenSubvention Woningcorporaties referenties

Actueel

Projecten

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag