De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) biedt ook in 2022 een geldelijke subsidie voor duurzame installaties als warmtepompen en zonneboilers bij bestaande bouw. Ook investeringen in PV-panelen (zonnepanelen) en windturbines komen voor subsidie in aanmerking.

Update: Budgetverhoging van € 62 miljoen voor de ISDE-regeling. 

Hoe ziet de ISDE 2022 eruit?

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2022 is er nu in totaal € 320 miljoen budget beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (aanvragen van 3 januari tot en met 31 december 2022) en in de volgende twee deelplafonds:

  • € 290 miljoen voor investeringen in een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler.
  • € 30 miljoen voor investeringen in installaties van de productie hernieuwbare elektriciteit, denk aan (kleine) PV-installaties en windturbines.

ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking. Na een afgegeven beschikking geldt de reguliere termijn van 12 maanden om de investering te realiseren.

Subsidie voor duurzame energieproductie

Voor zakelijke investeerders zijn vier investeringscategorieën te onderscheiden:

  • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
  • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
  • PV-installaties (zonnepanelen, alleen bij bestaande bouw)
  • Windturbines

Subsidie voor warmtepompen

De ISDE blijft in 2022 subsidie bieden voor kleine warmtepompen (tot 70 kW) in bestaande bouw. ISDE-subsidie voor warmtepompen bij nieuwbouw is uitgesloten. De onderstaande type warmtepompen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Lucht/water warmtepomp
  • Grond/water warmtepomp
  • Water/water warmtepomp

Het subsidiepercentage is vanaf 2022 verhoogd van 20% naar 30% van het investeringsbedrag. De hoogte van de subsidie is verder afhankelijk van het type, het energielabel en het vermogen van de warmtepomp.

Warmtepompen (ook groter dan 70 kW vermogen) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt.

Subsidie voor zonneboilers

Zonneboilers met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 bedoeld voor warm tapwater (eventueel in combinatie met ruimteverwarming) zijn subsidiabel bij bestaande bouw. Grotere productie-installaties kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

De subsidie wordt berekend op basis van de jaarlijkse zonne-energiebijdrage en het apertuuroppervlak.

Subsidie voor zonnepanelen (PV-installaties)

PV-installaties die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en een opwekvermogen hebben tussen de 15 kWp en 100 kWp, worden sinds 2021 gesubsidieerd binnen de ISDE. Dat geldt alleen voor bestaande bouw. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal kWp (gezamenlijk) opwekvermogen.

Dergelijke PV-installaties (kleinverbruikersaansluiting en minimaal 15 kWp) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Je mag de ISDE en de EIA echter niet stapelen. Wij zoeken uit welke subsidieregeling het best bij jouw investering of project past.

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

Subsidie voor windturbines

Naast PV-installaties komen ook investeringen in één of meer windturbines in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is ook hier dat het gaat om een kleinverbruikersaansluiting. De grenzen van minimaal 50 m2 groot en het gezamenlijk rotoroppervlak (bij meerdere windturbines) van niet meer dan 500 m2 zijn komen te vervallen.

ISDE 2022 aanvragen?

We helpen je graag bij het inventariseren van jouw investering(en) en subsidieaanvraag in 2022. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag