Circulariteit is een trend die steeds meer de subsidiewereld bepaalt. Waar subsidies eerder vaak besparing van energie en grondstoffen stimuleerden, gaat het tegenwoordig meer en meer om het complete plaatje van milieu-impact. Deze integrale benadering van duurzaamheid resulteert in subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen.

Circulair gebouw ook in 2020 op Milieulijst

Sinds 2019 staan de categorieën ‘circulair utiliteitsgebouw’ met of zonder industriefunctie op de Milieulijst en komen daarmee in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek. Voor een kantoorpand dat gebouwd wordt volgens de ‘circulaire spelregels’ kan de nettosubsidie oplopen tot meer dan € 100 per vierkante meter vloeroppervlak (zie onderstaande tabel).

Aftopping per m2 bvo Nettovoordeel* per m2
Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie € 1.200 € 108
Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie
€ 600 € 40,50

* Nettovoordeel berekend met bijbehorend percentage Milieu-investeringsaftrek en 25% vennootschapsbelasting.

Wat zijn de aandachtspunten en belangrijkste voorwaarden als ik circulair wil bouwen?

Bij een circulair gebouw zijn twee dingen belangrijk:

  1. Welke materialen worden nu al hergebruikt, en;
  2. In hoeverre zijn materialen over 20 tot 30 jaar weer te gebruiken?

Het doel van circulair bouwen is een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en milieu-impact door materialen zoveel mogelijk her te gebruiken. De belangrijkste voorwaarden die hieruit voortkomen, zijn:

  • De milieuprestatieberekening (MPG) van het gebouw heeft een score die niet hoger is dan 0,5. Dit is aangetoond op basis van de Nationale Milieudatabase (NMD) bepalingsmethode en rekenregels versie 3.0 of later*.
  • Al het nieuw aangeschafte hout verwerkt in het gebouw is duurzaam gecertificeerd.
  • Alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in demontabiliteit en toxiciteit van materialen zijn beschikbaar in een webbased materialenpaspoort. Een voorbeeld hiervan is Madaster; een kadaster van materialen in vastgoed.

* Op moment van publiceren (september 2019) was het nog niet mogelijk een goede MPG-berekening te maken omdat de Nationale Milieudatabase en de rekensoftware nog niet volledig bijgewerkt zijn.

Eerste circulaire utiliteitspand in Staphorst

Subvention is betrokken bij het eerste circulaire utiliteitspand van Klaas Mulder en Henk Bloemert in Staphorst. Het gaat om de realisatie van een circulaire bedrijfshal van 5.800 vierkante meter en kantoordeel van 580 vierkante meter. Hierbij wordt meer dan de helft van de bouwmaterialen hergebruikt.

Subsidieadviseur Ruud Lenderink over het gebruik van circulair bouwmateriaal: ‘In het ontwerp van het pand wordt waar mogelijk gekozen voor de toepassing van circulaire bouwmaterialen; van staalconstructie tot kozijnen en van dakplaten isolatie tot kabelgoot.’

MPG-score toont levensloop materiaalgebruik

‘Om een goede MPG-score (Milieuprestatieberekening Gebouwen) te behalen, moet je heel bewust kijken naar de toepassing van materialen’, vertelt Ruud. Voorafgaand aan een bouwproces moet je jezelf afvragen welke bouwmaterialen je gaat gebruiken voor de realisatie van een gebouw. Maar ook wat is de levensloop van de geselecteerde materialen kijkend naar de life cycle analysis (LCA)? De LCA-score beoordeelt de levensloopfasen van een materiaal zoals productie, constructie en afdanking. Kunnen deze materialen ook na afloop van de levensduur van het pand gemakkelijk worden hergebruikt?

Kortom, wat heeft de laagste milieu-impact om tot het gewenste gebouw te komen? Subvention bekijkt het totaalplaatje van een bouwproject en bedrijf om antwoord te geven op deze vragen en daarbij te bepalen wat de subsidiekansen zijn.

Subsidie voor een circulair gebouw aanvragen?

Wil jij weten wat de subsidiekansen voor jouw circulaire bouwplannen zijn? Ruud vertelt je graag wat de mogelijkheden zijn. Je kunt hem bereiken via 038 – 853 13 85 of ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan RuudMijn subsidievraag