De VEKI, de subsidieregeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (voorheen VKII) biedt subsidie voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Er is € 47,5 miljoen beschikbaar. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wie kan VEKI-subsidie aanvragen?

Bedrijven in de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen subsidie aanvragen:

  • C: Industrie
  • D: Energiedistributie
  • E: Afval- en afvalwaterverwerking.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de VEKI?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben. Voor bij de VEKI is de versnelde CO2-reductie in Nederland het hoofddoel. Het project moet binnen een periode van 3 jaar worden uitgevoerd na de start van de activiteiten.

De openstelling loopt van 22 juni 2022 tot en met 10 januari 2023. 17:00 uur. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst.  Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70% van de investering. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 15 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 47,5 miljoen.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Kathleen Bos vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact met ons op met locatie Zwolle via 038 – 853 13 85 of locatie Enschede via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NiekMijn subsidievraag