De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovatie. Innovatieve projecten of technieken op het gebied van energiebesparing of reductie van CO2-emissie kunnen ook in 2021 weer subsidie krijgen.

Hoe ziet de DEI+ 2021 eruit?

Het doel van de demonstratieprojecten binnen de DEI+ is dat ze leiden tot energiebesparing of het gebruik of opwekken van duurzame energie. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die voor Nederland nieuw zijn.

Extra budget voor DEI+ 2021

De DEI+ staat open voor aanvragen vanaf begin 2021. Door de grote animo voor de regeling is er extra budget beschikbaar gesteld om nieuwe projecten financieel te ondersteunen. Het nieuwe budget is € 126,6 miljoen exclusief het budget voor DEI+ aardgasloos.

Waar kan ik DEI+-subsidie voor aanvragen?

De subsidieregeling DEI+ 2021 kun je subsidie aanvragen binnen de volgende de thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Circulaire Economie voor recycling, hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen. Voor projecten
  met meer dan € 3.000.000 subsidie.
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor DEI+-subsidie?

Bij een demonstratieproject worden de nieuwe technieken door het bedrijfsleven in de praktijk getest. Voor energiebesparingsprojecten in de industrie mag het project ook een pilot zijn waarbij de kosten voor experimentele ontwikkeling worden gesubsidieerd.

De belangrijkste voorwaarden voor DEI+ zijn:

 • een individuele ondernemer of een samenwerkingsverband vraagt subsidie aan;
 • projecten moeten pilot- of demonstratieproject zijn met een hoog innovatief karakter;
 • de maximale subsidie per project is € 15 miljoen;
 • de looptijd van projecten binnen de DEI+ in 2021 is maximaal vier jaar;
 • aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

DEI+-subsidie aanvragen?

Benieuwd of je in aanmerking komt voor DEI+-subsidie? Of wil je een aanvraag doen? Neem dan vrijblijvend contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of Niek Gillis via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag