Van 5 oktober tot en met 11 november 2021 gaat de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. In 2021 is er één openstelling met een budget van € 5 miljard voor CO2-reducerende technieken en duurzame energieproductie.

Openstelling 2021 SDE++ fasen en fasegrenzen

De subsidieregeling SDE++ verloopt in vier fasen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder. De maximale subsidiebehoefte voor 2021 is € 300 per vermeden ton CO2.

Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++, echter wordt hiervoor niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 5 oktober, 09:00 uur tot
11 oktober, 17:00 uur
€ 60 per ton CO2
Fase 2 11 oktober, 17:00 uur tot
25 oktober, 17:00 uur
€ 80 per ton CO2
Fase 3 25 oktober, 17:00 uur tot
8 november, 17:00 uur
€ 115 per ton CO2
Fase 4 8 november, 17:00 uur tot
11 november, 17:00 uur
€ 300 per ton CO2

Openstellingsronde SDE++ najaar 2021

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De technieken die in 2021 onder de SDE++ vallen, worden nog nadere uitgewerkt. Voorbeelden van technieken die (eerder) onder de SDE-regeling vallen:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Elektrische-boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en opslag
 • Waterstof door elektrolyse

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en bijlagen voor de SDE++?

 • Per categorie kan één aanvraag worden ingediend per adres van de productie-installatie.
 • Ten tijde van een SDE-aanvraag mag de installatie nog niet in gebruik zijn genomen.
 • Verplichte bijlagen zijn:
  • Haalbaarheidsstudie (categorie Zon-PV tot 1 MW uitgezonderd).
  • Vergunningen (alle benodigde vergunningen moeten zijn afgegeven ten tijde van de SDE-aanvraag en worden bijgevoegd).
  • Toestemming van de locatie-eigenaar (indien van toepassing).
  • Transportindicatie in geval van een elektriciteitsproducent.

SDE++ subsidie aanvragen?

Wil je weten in welke fase en onder welke voorwaarden je het beste SDE-subsidie kunt aanvragen? Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen. Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag