De POP3-regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering’ staat in de provincie Utrecht open vanaf 27 mei 2019 tot 26 augustus 2019. Er is in totaal €1,5 miljoen beschikbaar. Met deze regeling stimuleert de provincie investeringen die bijdragen aan een duurzame landbouw.

Waarvoor kan ik POP3-subsidie ontvangen in Utrecht?

Agrariërs kunnen individueel of als samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor investeringen op gebied van:

 • De verwerking en toepassing van organisch restmateriaal (geen mest) (8 punten)
 • Emissiearme vloeren voor de melkveehouderij (7 punten)
 • Varkensvriendelijke vloeren (8 punten)
 • Precisielandbouw (9 punten)
 • (Emissie)reductie gewasbeschermingsmiddelen (7 tot 9 punten)
 • Drinkbakken op zonne-energie (7 punten)
 • Mestopslagcapaciteit (8 punten)
 • Machines ter bevordering van de bodemstructuur (8 punten)
 • Erfafspoeling (6 tot 9 punten)
 • Energieopslag (8 punten)
 • Zonnewarmtesystemen (6 punten)
 • Windmolen of kleine windturbine (6 punten)
 • Maatregelen voor het vasthouden van water door middel van bijvoorbeeld stuwtjes (9 punten)
 • Koematras, waterbed, diepstrooiselbox of zandbed (8 punten)
 • Sensoren en automatische verwerking van gegevens ten behoeve van dierenwelzijn of voorspellen grasgroei of -opname (9 punten)
 • Weidegang (8 punten)

In de investeringslijst staan de precieze investeringen en voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de POP3-subsidie van provincie Utrecht?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten uit bovenstaande categorieën. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000 en het maximum is € 100.000. Het minimale investeringsbedrag is dus € 25.000. Het totale beschikbare budget is € 1.500.000.

Beoordeling en rangschikking subsidieaanvragen

De selectie van projecten vindt plaats op basis van een tendermethode. Dat betekent dat alle ingediende projecten binnen de openstellingsperiode die voldoen aan de subsidievoorwaarden worden beoordeeld. Rangschikking vindt plaats op basis van de punten per investeringscategorie.

POP3-subsidie in Utrecht aanvragen?

Naast subsidie voor fysieke investeringen is er ook geld beschikbaar voor kennisoverdracht en samenwerking voor innovaties.

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf in de provincie Utrecht? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag