Op 27 december 2021 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2022. Hierop staan 32 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 28 bedrijfsmiddelen uit 2021. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan omhoog van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% in 2022. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de gebouwde omgeving.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2022 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek zijn in 2022 fors verhoogd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het budget gaat ook omhoog met € 30 miljoen naar € 144 miljoen voor 2022. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Stimulans op circulaire gebouwen en gebouwdelen aanzienlijk verhoogd

Vanaf 2019 kwam de focus van de Milieu-investeringsaftrek meer op circulair bouwen te liggen met de introductie van de bedrijfsmiddelcodes voor circulaire utiliteitsgebouwen. Deze trend wordt in 2022 flink doorgezet door verhoging van het aftrekpercentage en het loslaten van een maximaal in aanmerking komende investeringsbedrag per vierkante meter. Dit mede door de gestegen bouwkosten.

Het aftrekpercentage bedraagt nu 45% van de totale in aanmerking komende bouwkosten!

Het aftrekpercentage bedroeg in 2021 36% met een aftopping van € 1.200 per m² bruto vloeroppervlak (bvo) voor kantoren en € 600 voor industriedelen. De wijzigingen zorgen dus voor een flinke verhoging van het subsidievoordeel.

In 2022 moet een circulair utiliteitsgebouw aan de volgende voorwaarden voldoen:

Komend jaar ligt er nog meer nadruk op het creëren van circulaire materiaalketens door de realisatie van een circulair utiliteitsgebouw. Daarnaast moet bij een renovatie de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) berekend worden op basis van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Verbouw en Transformatie’. Het gebouw(deel) moet aan de volgende eisen voldoen:

 • bestaat voor 50% op volumebasis uit hernieuwbare grondstoffen, uitgaande van het totale volume exclusief de fundatie en installaties, of
 • bevat 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD, of
 • bevat 3 bouwmaterialen en één bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart uit de NMD.

De bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • bestaat voor tenminste 50% op gewichtsbasis uit gerecycled materiaal, of
 • betreffen herbruikbare bouwmaterialen waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik (niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen), of;
 • een combinatie hiervan.

Ten slotte moet gedurende de gehele levensduur van het te realiseren gebouw(deel) te allen tijde een actuele rapportage of dataset beschikbaar zijn met daarin van alle elementen en componenten informatie over:

 • Demontabiliteit
 • Mogelijkheden voor hergebruik
 • Recycling van individuele elementen en componenten
 • Tijdens de sloop of renovatie van het gebouw bijdraagt aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken en recyclen van de vrijkomende elementen en componenten.

Subsidiabele (circulaire) bouwmaterialen

Naast circulaire gebouwen of gebouwdelen komen onderstaande bedrijfsmiddelen in 2022 in aanmerking voor fiscale stimulering:

 • Circulair staal (met terugnamegarantie)
 • Duurzaam beton van ten minste 30% gerecycled materiaal
 • Betontegel van ten minste 75% gerecycled materiaal
 • Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen
 • CO2 gebonden bouwmaterialen met ten minste 40% gerecyclede content
 • Gerefurbishte plafondplaten
 • Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal

Nieuwbouw en renovatie met gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED

In 2022 worden alle utiliteitsgebouwen met industriefunctie, waaronder ook koel- en vrieshuizen, met een duurzaam gebouwkeurmerk (BREEAM, GPR of LEED) hoger gesubsidieerd.

Het aftrekpercentage is gewijzigd van 13,5% naar 36% en van 27% naar 45%. Tevens zijn alle aftoppingsbedragen met € 200 per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) verhoogd!

De bedrijfsmiddelen voor duurzame gebouwen zijn dit jaar bijna ongewijzigd. In 2022 zijn net zoals vorig jaar enkele opties opgenomen voor gebouwdelen met een industriefunctie. De grootste wijziging is de wijziging van witte dakbedekking naar de Solar Reflectace Index-waarde van dakbedekking ongeacht de kleur. Voor kleinere gebouwen of gebouwen met een vegetatiedak gelden wederom hogere bedragen.

Voorwaarden BREEAM, GPR of LEED

Om in aanmerking te komen voor BREEAM, GPR of LEED DB+C moet een gebouw(deel) met industriefunctie aan een van de volgende eisen voldoen:

 1. Voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van dakbedekking met een Solar Reflectance Index van ten minste 80, of;
 2. Voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of
 3. Dakbedekking met een Solar Reflectance Index van ten minste 80 en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak,
 4. Een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak.

Als een gebouw(deel) zonder industriefunctie wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het oppervlak, is de aftopping per vierkante meter bvo hoger.

Maximale investeringsaftrek utiliteitsgebouwen

In het overzicht hieronder staat de maximale investeringsaftrek per m² bvo voor verschillende utiliteitsgebouw(delen).

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie voorzien van vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak
≤ 1.000 m² bvo € 1.600/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 1.000/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 1
5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 2 of 3
5.000 m² bvo € 1.000/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 800/m² bvo

Afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de nieuwbouw of renovatie is het aftrekpercentage 36% of 45% over het afgetopte bedrag per vierkante meter bvo. Het nettovoordeel varieert hiermee van € 54 tot € 180 per m² bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Milieu-investeringsaftrek 2022 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2022, neem dan vrijblijvend contact op met Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of Maarten Duijts via 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BobMijn subsidievraag