Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter heeft. Vanaf 2023 is dit verplicht wat betekent dat meer dan 50.000 kantoorpanden binnen twee jaar een energielabel C of beter moeten verkrijgen. Kantooreigenaren voelen de stijgende urgentie maar hebben ook te maken met onzekerheden door het coronavirus. Hoe staat jouw kantoor ervoor?

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?

De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor alle kantoorpanden die:

  • groter zijn dan 100 vierkante meter;
  • een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
  • over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • geen monument zijn.

Wat houdt de energielabelverplichting in?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

Waarom moet mijn kantoor voldoen aan de labelverplichting?

De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voortkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Bernhard Scholing, directeur van Subvention, merkt dat veel partijen de ambities uit Klimaat- en Energieakkoord serieuzer nemen. ‘2023 komt snel dichterbij en eigenaren van kantoren en andere utiliteitsgebouwen stellen steeds vaker de vraag hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dit doen ze overigens zeker niet alleen door de verplichting vanuit de wetgeving, maar ook doordat ze zelf de voordelen ervan inzien.’

Energielabel C voor kantoren 2023 infographic

Hoe kan ik voldoen aan energielabel C?

Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot) en potentiële labelstappen.

Voor de verduurzaming van je kantoor worden de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Voorbeelden zijn de isolatie van gevels, muren of daken, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijkheden van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Start met inventarisatie voor renovatie

Het coronavirus bracht opeens veel onzekerheden en kan voor uitstel van voorgenomen plannen zorgen. Maar om te voorkomen dat van uitstel, afstel komt, is het verstandig juist nu alvast te beginnen met inventariseren. Je kunt al een energieprestatieadvies aanvragen waarmee je de verbetermogelijkheden in kaart brengt en het potentiële subsidievoordeel kunt bepalen.

Door jouw gebouw te laten voldoen aan toekomstige duurzaamheidseisen, bespaar je op energiekosten voor jezelf of voor de huurder. Daarnaast verbetert het comfort voor de mensen die er werken en dat biedt een prettigere werkomgeving. Uiteindelijk draagt het bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je pand. Daarnaast kun je nu nog gebruikmaken van subsidiemogelijkheden die bij nadering van de deadline in 2023 misschien niet meer bestaan. Een voorbeeld is de bedrijfsmiddelcode ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’ op de Energielijst.

Van Energie-Index naar NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 is de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) ingevoerd en geldt de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode is de basis voor het energielabel. De NTA 8800 kent een uitgebreide en genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, waaronder een specifieker opnameprotocol. Hierdoor kan het zijn dat een adviseur vanaf 2021 meer tijd kwijt is voor de opname van een gebouw.

Voor opdrachten gegeven in 2021 is het nog mogelijk om op basis van een EPA-maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen gebruik te maken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Wanneer je plannen hebt voor de verduurzaming van een bestaand gebouw, dan is ons advies om zo snel mogelijk een EPA-U maatwerkadvies op te laten stellen. Nadat het EPA-U maatwerkadvies is opgesteld, kun je de koopovereenkomst voor de duurzame maatregelen ondertekenen. Het is nog niet bekend hoe deze regeling er in 2022 – het laatste jaar vóór de label C-verplichting in 2023 – eruit gaat zien.

Energielabel voor jouw kantoor

Weet je niet of jouw kantoorpand onder de label C-verplichting valt of welke maatregelen je moet nemen? Doe de quickscan om er direct achter te komen welke stappen je moet zetten voor jouw kantoorpand.

Benieuwd hoe jouw kantoor een energielabel kan halen of verbeteren? Neem eens contact op met Bernhard Scholing om jouw situatie te bespreken. Bel 038 – 853 13 85 of gebruik het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BernhardMijn subsidievraag