De overheid kondigde begin juli 2019 een nieuwe subsidieregeling aan voor klimaatinvesteringen in de industrie. Vanaf 1 augustus komt er € 28 miljoen beschikbaar voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die CO2-emissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wie kan subsidie aanvragen?

Bedrijven in de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen subsidie aanvragen:

  • C: Industrie
  • D: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven
  • E: Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben.

De aanvraagperiode loopt van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De beoordeling is op volgorde van binnenkomst. Naar onze verwachting is het subsidiebudget dan ook snel uitgeput. Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie. Wij adviseren een aanvraag zo spoedig mogelijk, dan wel op de dag van de openstelling, in te dienen.

De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend en volgen binnenkort. Wij berichten hierover zodra meer bekend is.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen.

Doordat versnelde CO2-reductie in Nederland in 2020 het hoofddoel is, ligt de focus op grootschalige projecten.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Bob van Dijk vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Neem contact op met locatie Zwolle via 038 – 853 13 85 of locatie Enschede via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BobMijn subsidievraag