Op 16 oktober 2018 publiceerde brancheorganisatie Aedes een bericht dat woningcorporaties geen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) mogen aanvragen voor investeringen in zonnepanelen. Doordat een deel van de energieproductie wordt teruggeleverd aan het net, valt de installatie van de zonnepanelen buiten het werkterrein van woningcorporaties en was volgens de Autoriteit woningcorporaties zelfs verboden.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit zon, biomassa, geothermie, water, wind door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar.

Kamervragen en beantwoording

Op 18 oktober zijn naar aanleiding van de publicatie van Aedes schriftelijke Kamervragen gesteld aan de betrokken ministers. De levering van overtollig geproduceerde energie aan het net is volgens een aantal Kamerleden namelijk van ondergeschikt belang en staat de noodzakelijke energietransitie in de weg.

In de beantwoording van de Kamervragen van 22 november, concludeerde de minister woningcorporaties niet uit te sluiten van de SDE+ subsidie, zolang de installatie rechtstreeks verband houdt met de bewoning.

Corporaties mogen in principe geen diensten leveren die door nutsbedrijven geleverd worden, tenzij dit gebeurt met een voorziening in of nabij de woongelegenheid. Hieronder vallen ook zonnepanelen waarvan de opbrengsten gekoppeld zijn aan de woningen of de gemeenschappelijke ruimten. Enkel wanneer het gaat om het produceren en leveren van elektriciteit aan derden, buiten de overcapaciteit van genoemde zonne-installaties om, valt dit niet onder het werkterrein van woningcorporaties en vervalt het recht op subsidie. Woningcorporaties kunnen (in de meeste gevallen) dus opgelucht adem halen.

Openstelling SDE+ voorjaar 2019

Sinds 2016 kent de SDE+ regeling twee openstellingsrondes, namelijk de voorjaars- en najaarsronde. De SDE+ 2018 is inmiddels gesloten, waardoor aanvragen niet meer mogelijk is. De verwachte voorjaarsronde is in maart en april 2019. Naar verwachting maakt de minister zijn plannen voor de SDE+ 2019 medio december 2018 bekend.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor een tweemaandelijkse subsidie-update voor woningcorporaties. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de SDE+, de RVV Verduurzaming en andere subsidiemogelijkheden.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag