Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuwe methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen: NTA8800. Dit heeft gevolgen voor projecten waarvoor STEP-subsidie en RVV Verduurzaming is verleend. Daarnaast is recentelijk een concept van de nieuwe indeling voor energielabelklassen gepubliceerd. Wat betekent dit voor jouw woningcorporatie?

De Energie-Index komt te vervallen per 1 januari 2021, wat betekent dit voor mijn STEP-subsidie of RVV Verduurzaming?

Alle subsidieaanvragen binnen de STEP of de RVV Verduurzaming, die ingediend zijn vóór 1 juli 2020, zijn gebaseerd op de Energie-Index voor renovatie én de (verwachte) Energie-Index na renovatie. Ook wel bekend als het Nader Voorschrift. Nadat een onderhoudsproject is afgerond, moet je de definitieve Energie-Index laten bepalen voor het vaststellen van de STEP of RVV Verduurzaming. Tot 1 januari 2021 kan dit via de huidige methodiek.

Wat betekent dit voor mijn subsidieaanvragen?

Afhankelijk van de subsidieregeling moet je de Energie-Index na renovatie afmelden:

  • Na de dagtekening van de verleningsbeschikking van de STEP-subsidie, moet je binnen 24 maanden de Energie-Index na renovatie afmelden.
  • Na de indiendatum van de RVV Verduurzaming, moet je binnen 36 maanden de Energie-Index na renovatie afmelden.

Oplevering vóór 1 januari 2021?

Wanneer een onderhoudsproject voor 1 januari 2021 opgeleverd wordt, is het belangrijk dat de Energie-Index na renovatie ook voor deze datum afgemeld wordt. Waarom? Omdat je de Energie-Index mag afmelden volgens één methode.

Oplevering ná 1 januari 2021?

De kans bestaat dat uitvoering van onderhoudsprojecten waarvoor STEP of RVV Verduurzaming is verleend, niet gereed zijn voor 1 januari 2021. Na 1 januari 2021 bepaal je de energieprestatie van de woning volgens de NTA8800. Maar omdat de NTA8800 niet met de bepaling van de Energie-Index (Nader Voorschrift) te vergelijken is, komt er een overgangsregeling voor de Energie-Index bij lopende onderhoudsprojecten. De RVO heeft daarom de softwareleveranciers, waaronder VABI, verzocht de huidige versie volgens het Nader Voorschrift voor het bepalen van een Energie-Index te behouden.

Lukt het niet om de Energie-Indexen af te melden voor 1 januari 2021, dan moet je de energieprestatie van de woning dus volgens twee methoden afmelden:

  1. Afmelden volgens de huidige methodiek (als overgangsregeling). Op deze manier kan de RVO de subsidievaststelling op correcte wijze afhandelen.
  2. Afmelden volgens de NTA8800. Let op, pas op dit moment wordt er een nieuw energielabel gegenereerd die 10 jaar geldig is. Dit energielabel heb je nodig voor onder andere de bepaling van de WWS-punten.

Subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2021

Voor alle subsidieregelingen die openen na 1 januari 2021 en gebaseerd zijn op de energieprestatie van een woning geldt: inspecteren en afmelden volgens de NTA8800.

Voorstel labelklassen NTA8800

Met het vervangen van de Energie-Index voor de nieuwe bepalingsmethode volgens de NTA8800, wijzigt ook de indicator: het energielabel. Bij de inijking heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zoveel mogelijk rekening gehouden met één belangrijk criteria: zo min mogelijk verschuivingen binnen de huidige energielabels. Of dit daadwerkelijk zo gaat zijn betwijfelen we. De verwachting is dat bijna 50% een of meer labelklassen gaat afwijken ten opzichte van nu. In onderstaande tabel zetten wij de belangrijke feiten voor jou op een rij:

  • De uitkomst van een EPA-inspectie van een woning resulteert in een nieuwe indicator: BENG-2. De uitkomst wordt weergegeven in kWh/m2.
  • Huurprijzen voor woningen volgens weergegeven WWS-punten (woningwaarderingsstelsel) in de tabel.
  • De RVV Verduurzaming vanaf 2022 wordt bepaald op basis van onderstaande tabel.

NTA8800 energie-index energielabel

Kennissessie NTA 8800 voor woningcorporaties

Samen met Vabi Software en Enerdeco organiseren wij op donderdag 13 februari 2020 een kennissessie speciaal voor woningcorporaties. Het centrale thema voor deze kennismiddag is de NTA 8800. Na een plenaire inleiding volgen themasessies. Naast de organisatoren verzorgt Reggewoon een sessie over haar visie op assetmanagement.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deze kennissessie. Kijk voor meer informatie en aanmelden de uitnodiging voor de kennissessie.

Meer weten?

Wil jij weten wat de nieuwe bepalingsmethodiek voor de energieprestatie van gebouwen voor jouw projecten of organisatie betekent? Neem dan contact op met Jasper Hiddinga via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag