Is de renovatie voor verduurzaming afgerond waarvoor je de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) subsidie hebt aangevraagd? Meld ons dat dan direct. In het verleden stelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het besluit voor vaststelling van STEP twee jaar na de subsidieverlening vast. Dat kan nu sneller! Op deze manier hoopt de RVO aanvragen die op de wachtlijst staan eerder te kunnen behandelen. 

De STEP-wachtlijst is begonnen op 6 juni 2018. Alle aanvragen ingediend op of na deze datum staan op de wachtlijst. Op het moment dat er budget vrijvalt bij vaststelling van een STEP-project, komt dit beschikbaar voor aanvragen op de wachtlijst. De verwachting van de RVO is dat het vrijvalpercentage ongeveer 10% van het totale beschikbare budget is, ofwel ± € 40 miljoen. Tot 23 januari 2019 zijn alleen de aanvragen van 6 juni 2018 en een deel van 7 juni 2018 beschikt. Dit gaat trager dan de RVO had verwacht en de vrijval is derhalve in de afgelopen 7 maanden beperkt geweest. Om deze reden heeft de RVO besloten om eerder vaststellen van de STEP-subsidie mogelijk te maken.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag