Van 1 augustus tot en met 16 september 2019 is de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget voor deze tender is wederom € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De subsidie is aan te vragen voor de volgende drie activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2019) onder de categorieën A (gebouw) komen in aanmerking.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2019) onder de categorieën B (processen) komen in aanmerking.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

De subsidiabele kosten zijn de aanschafkosten van de technische voorziening(en) en de loonkosten voor installatie.

Extra aandachtspunten voor zonne-energie

Zonne-energie komt alleen in aanmerking voor de subsidie als deze wordt gecombineerd met een andere investering. Binnen zonne-energie geldt tevens een maximumpercentage van subsidiabele kosten van 15% met een maximum van € 100.000. De maximale subsidie van de totale aanvraag is net als voor andere investeringen € 200.000.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die deze regeling jouw bedrijf kan bieden? Of heb je hulp nodig bij het opzetten van een projectplan, onderbouwing van energieverbruik of de aanvraag van de nodige vergunningen? Onze adviseurs helpen jou hier graag mee. Neem daarvoor contact op met Jasper Hiddinga via 053 – 434 85 12 (Enschede) of Niek Gillis via 038 – 853 13 85 (Zwolle). Natuurlijk kun je ook gebruikmaken van ons contactformulier.

De belangrijkste voorwaarden van de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing

  • De investeringsactiviteiten mogen nog niet zijn gestart.
  • De regeling kan niet gecombineerd worden met andere regelingen zoals de SDE+.
  • De hernieuwbare energie en energiebesparing vindt plaats in Overijssel.
  • De investeringen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of meer.
  • Een aantal categorieën zijn uitgesloten: woningen, de aanschaf van bepaalde voertuigen, LED-verlichting, HR-ketels en wettelijk vereiste voorzieningen.

De subsidieregeling is een tender waarbij alle volledig ingediende aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De aanvragen met de hoogste scores worden beschikt totdat het subsidieplafond bereikt is.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag