Vanaf 16 juli aanstaande treedt er een nieuwe regeling in: de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018 (EDZ 2018). Deze regeling stimuleert het gebruik van duurzame energie en de toepassing van energiebesparende maatregelen in de zorg. De investeringskosten voor het doorvoeren van de betreffende maatregelen worden gesubsidieerd. Er wordt € 4,7 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wees er dus snel bij!

 

Waarom deze EDZ 2018 regeling?

Het doel van de EDZ 2018 is energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie bij zorginstellingen stimuleren. De regeling vloeit voort uit het regeerakkoord van 2017. In de Rijksbegroting is een budget vrijgemaakt voor onderzoek, expertise-opbouw en proefprojecten voor de financiering van de klimaat- en energietransities. De EDZ 2018 geeft hier (gedeeltelijk) uitvoering aan.

Hoe komt mijn organisatie in aanmerking voor de EDZ 2018 subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de EDZ 2018 regeling moet er minimaal één maatregel getroffen worden zoals beschreven in de maatregelenlijsten. Kort gezegd gaat het om:

  • Verlichting (LED-buis systeem, buiten- en binnenverlichting bestaande uit LED-armaturen)
  • Ventilatie en verwarming (warmteterugwinning en warmtepomp)
  • Tapwater (warmtepompboiler en warmteterugwinning uit douchewater)
  • Bouwkundige aspecten (vervangen glas en isolatie wand, vloer en/of dak)
  • Duurzame energieopwekking (zonnecollectorsysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en biomassaketel)
  • Keurmerk verkrijgen (bijvoorbeeld Milieuthermometer Zorg, BREEAM en GPR)

Hoeveel subsidie kan mijn organisatie ontvangen met de EDZ 2018?

Je ontvangt een subsidie op de investeringskosten van de getroffen maatregelen. De subsidie is maximaal 15% van de totale kosten (incl. btw) van de subsidiabele maatregelen, met een minimum van € 10.000,- per aanvraag en een maximum van € 100.000,- per zorginstelling. Indien ook een gebouwkeurmerk wordt aangevraagd en verkregen, geldt een aanvullende subsidie van € 5.000,-. Wil je alleen een keurmerk aanvragen? Daarvoor geldt een standaardbedrag van € 5.000,- per zorginstelling. Afschrijvingskosten worden niet gesubsidieerd.

Hoe lang loopt de EDZ 2018?

Aanvragen mogen ingediend worden vanaf 16 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018. Om in aanmerking te komen voor de EDZ moet er een offerte zijn met een datum van op of na 1 maart 2018 én de subsidiabele maatregelen moeten voor 1 januari 2019 betaald zijn. Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de regeling.

Let wel; de behandeling is op volgorde van binnenkomst. Zorg dus dat de aanvraag zo snel mogelijk gereed is. Naar verwachting komt de regeling in 2019 terug.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je kunt de aanvraag één keer per kalender jaar doen voor dezelfde maatregel op dezelfde zorglocatie. (Een zorginstelling kan dus wel meerdere aanvragen doen als het gaat om meerdere vestigingen.)
  • Per zorginstelling (niet per locatie) is het maximum subsidiabele bedrag € 100.000,-. Inclusief keurmerk is dit € 105.000,-.
  • Een de-minimisverklaring dient ingevuld te worden.
  • Deze regeling is niet te combineren met de ISDE of SDE(+).

Meer informatie?

Wil je meer weten over de EDZ 2018? Neem dan vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseurs Jasper Hiddinga (053 – 434 12 85) of Wilco Ruitenberg (038 – 853 13 85) of vul het contactformulier in.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag