Tot en met 1 december 2020 is de Subsidie Energiebesparing Overijssel weer opengesteld bij gebouwen en processen. Het budget voor deze tender is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Woningen zijn helaas uitgesloten, maar een kantoor- of bedrijfsgebouw komt wel in aanmerking.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De subsidie is aan te vragen voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2020) onder de categorieën A (gebouw) komen in aanmerking.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2020) onder de categorieën B (processen) komen in aanmerking.

De subsidiabele kosten zijn de aanschafkosten van de technische voorziening(en) en de loonkosten voor installatie. Zonne-energie komt vanaf 2020 niet meer in aanmerking.

Deze regeling was eerder bekend onder de naam Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel. De wijziging houdt vooral in dat technieken voor hernieuwbare energieproductie niet meer in aanmerking komen voor subsidie, zie de belangrijkste voorwaarden voor subsidie rechts.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die deze regeling jouw bedrijf kan bieden? Of heb je hulp nodig bij het opzetten van een projectplan, onderbouwing van energieverbruik of de aanvraag van de nodige vergunningen? Neem daarvoor contact op met Jasper Hiddinga of jouw adviseur via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

De belangrijkste voorwaarden van de Subsidie Energiebesparing Overijssel

  • Woningen zijn uitgesloten van subsidie. Kantoor- of bedrijfsgebouwen komen wel in aanmerking.
  • De investeringsactiviteiten mogen nog niet zijn gestart.
  • De energiebesparing vindt plaats in Overijssel.
  • De investeringen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of meer.
  • Naast woningen zijn ook de volgende categorieën uitgesloten: Hernieuwbare energie (energie uit zon, wind, water, bodem of biomassa), de aanschaf van bepaalde voertuigen, ledverlichting, HR-ketels en wettelijk vereiste voorzieningen.

De subsidieregeling is een tender waarbij alle volledig ingediende aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De aanvragen met de hoogste scores worden beschikt totdat het subsidieplafond bereikt is.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan IngeMijn subsidievraag