Voortvloeiend uit het Energie- en Regeerakkoord is de subsidie Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) als opvolger van de STEP-subsidie geïntroduceerd. Voor deze regeling is in 2019 een beperkt budget beschikbaar. De voorwaarden zijn aangescherpt ten opzichte van de STEP.

De RVV Verduurzaming opende op 1 februari 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in april 2019 meer meldingen ontvangen dan het beschikbare budget voor 2019. De regeling sluit daarom voor onbepaalde tijd op 1 juli 2019. Om nog gebruik te maken van deze regeling is het daarom van belang snel in actie te komen!

Wat zijn de hoofdlijnen van de RVV Verduurzaming?

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij je als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op je verhuurderheffing wanneer je investeert in het energetisch verbeteren van je sociale woningvoorraad.

Voor 2019 tot en met 2021 is cumulatief € 156 miljoen subsidie beschikbaar, met een maximum van € 78 miljoen per jaar. Vanaf 2022 wordt dit structureel € 104 miljoen per jaar. Budgettair is opgenomen dat de RVO bij het bereiken van het plafond (€ 78 miljoen) de regeling per kwartaal kan sluiten. Dit gebeurd dus per 1 juli 2019.

Stand van zaken

Op 23 april 2019 was er voor ruim € 105 miljoen subsidie aangevraagd. Het subsidieplafond van € 78 miljoen voor 2019 is daarmee bereikt. Dit betekent dat de openstelling van de regeling sluit in het kwartaal daarop: 1 juli 2019. Aanvragen tot deze datum worden in behandeling genomen. Kortom, alle aanvragen tussen 1 februari en 1 juli 2019 worden positief beschikt wanneer ze aan de voorwaarden voldoen. Dat biedt nog wat tijd om projecten te inventariseren en te verduurzamen met subsidie.

Datum Aantal meldingen Aantal woningen Aangemelde heffingsvermindering Afgegeven heffingsvermindering
1 maart 2019 203 9.214 € 34.146.000 € 4.292.000
23 april 2019 570 28.747 € 105.189.000 € 66.083.000

Het totale budget voor 2019 is € 78 miljoen. Er is dus meer dan de helft van het budget voor dit jaar nog beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

In lijn met de recente STEP-subsidie, baseert de RVV Verduurzaming de hoogte van de subsidie op de verbetering van de Energie-Index (EI) van de woning. Maar de voorwaarden zijn aangescherpt:

  • De woning heeft na renovatie minimaal Energie-Index B (≤1,4) én maakt minimaal drie stappen in de Energie-Index.
  • De verwachte Energie-Index na renovatie wordt nauwkeurig berekend. Een kleine afwijking kan leiden tot afwijzing.
  • De fysieke onderhoudswerkzaamheden starten vanaf 1 januari 2019.
  • Er is een minimale investering per woning.
  • Binnen drie jaar na de beschikkingsdatum is het verduurzamingstraject volledig afgerond.

Binnen de regeling zijn vier categorieën gebaseerd op de mate van gerealiseerde verduurzaming.

Categorie Aantal Energie-Indexstappen Heffingsvermindering per woning Minimale investering per woning
1 9 € 10.000,- € 25.000,-
2 7 of 8 € 7.000,- € 17.500,-
3 5 of 6 € 5.000,- € 12.500,-
4 3 of 4 € 3.000,- € 7.500,-

Met subsidie die oploopt tot maximaal € 10.000 per woning en de realisatietermijn van maximaal drie jaar (bij de STEP was dit twee jaar), biedt de RVV Verduurzaming kansen. Alle onderhoudsprojecten die starten vanaf 1 januari 2019 en voor eind 2021 afgerond zijn, komen in aanmerking.

Van wachtlijst STEP naar de RVV Verduurzaming

De STEP-wachtlijst startte op 6 juni 2018 en daarop staan aanvragen voor een bedrag van in totaal € 140 miljoen. Door het grote aantal aanvragen op de wachtlijst, is het een mogelijkheid om een aanvraag op de STEP-wachtlijst in te trekken en het project opnieuw in te dienen voor de RVV Verduurzaming. Rekening houdend met de nieuwe voorwaarden is een goede afweging belangrijk. Speciaal voor 2019 mogen alle woningen met een afgemelde opnamedatum vanaf 1 december 2017 worden ingediend binnen de RVV Verduurzaming.

Beschikbaar budget en opstellen scenarioberekeningen

Het beschikbare budget van € 78 miljoen is naar verwachting snel uitgeput. Omdat de regeling alleen per kwartaal gesloten kan worden, sluit de RVV Verduurzaming zoals het er nu uit ziet waarschijnlijk per 1 juli 2019. Budgettair is opgenomen dat alle ingediende aanvragen tussen het bereiken van het subsidieplafond en sluiting van de regeling, positief beschikt worden. Dit heeft echter grote gevolgen voor de aankomende jaren. Wanneer het budget van € 78 miljoen wordt overschreden, komt dit in mindering op het budget voor de aankomende jaren. Mogelijk is er dan geen subsidie beschikbaar tussen 1 juli 2019 en eind 2021.

Een andere uitdaging is de eerdergenoemde voorwaarde dat de verwachte Energie-Index (EI) nauwkeurig moet worden bepaald. Zoals in bovenstaande tabel vermeld, zijn er vier subsidiecategorieën. Binnen de RVV Verduurzaming is het niet mogelijk dat de afgemelde EI na renovatie in een andere categorie valt dan bij de aanvraag opgegeven, tenzij er een lagere EI wordt gerealiseerd. Dit betekent dat als een woning minder EI-stappen maakt dan in de aangevraagde categorie, er helemaal geen subsidie wordt toegekend. Maakt een woning meer EI-stappen dan bij de aanvraag vermeld, dan wordt subsidie toegekend conform de aangevraagde categorie. Kortom; het is nu van belang om de voorgenomen energetische maatregelen nauwkeurig te berekenen op basis van de afgemelde EI voor renovatie.

Ons advies: vraag ook voor verduurzamingsprojecten die starten in 2020 en 2021 subsidie aan

Deze verlengde openstelling biedt kansen voor projecten die over een paar jaar gepland staan. Mede door de extra tijd, is het mogelijk om meer woningen van een Energie-Index voor renovatie te voorzien. Daarbij was de realisatietermijn bij de STEP-regeling 24 maanden, en is dit voor de RVV Verduurzaming 36 maanden. Als je projecten in de planning hebt voor 2020 tot 2022 is het verstandig deze voor te bereiden en subsidie aan te vragen. Nu is er nog budget beschikbaar.

Meer weten?

Wil je weten hoe je bovenstaande in kaart brengt en wat bijbehorende subsidiemogelijkheden zijn? Je kunt jouw vragen over subsidiemogelijkheden zoals de RVV Verduurzaming kwijt via Mijn subsidievraag of neem direct contact op met een van onze adviseurs via 053 – 434 85 12.

Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw woningcorporatie en denken graag met je mee!

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#16906 (17) { ["term_id"]=> int(4) ["name"]=> string(17) "Woningcorporaties" ["slug"]=> string(17) "woningcorporaties" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(4) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(49) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "3" ["cat_ID"]=> int(4) ["category_count"]=> int(49) ["category_description"]=> string(0) "" ["cat_name"]=> string(17) "Woningcorporaties" ["category_nicename"]=> string(17) "woningcorporaties" ["category_parent"]=> int(0) } }

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan FrederiqueMijn subsidievraag