De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (kortweg RVV Verduurzaming) gaat vanaf 1 juli 2021 opnieuw open met een budget van € 150 miljoen. Inventariseer je projecten op tijd en zorg voor beschikbare EPA-adviseurs.

Tijdspad RVV Verduurzaming

De RVV Verduurzaming opende in 2019 voor het eerst om de energieprestaties van huurwoningen te verbeteren. De regeling sloot na een half jaar openstelling, doordat de aanvragen al in april van dat jaar het budget overschreden. Er leek pas nieuw budget vrij te komen in 2022, maar daar komt verandering in. Er is namelijk € 150 miljoen budget voor deze verduurzamingsopgave in 2021.

Op 14 december schreef minister Ollongren in een Kamerbrief dat de RVV Verduurzaming opent per 1 juli 2021 en niet zoals eerder gecommuniceerd op 1 april 2021. Dit om de druk op de capaciteit van adviseurs voor een energieprestatieadvies (EPA) te verlagen. De eerst mogelijke sluitingsdatum is 1 oktober 2021.

Wat is de RVV Verduurzaming?

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij je als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op je verhuurderheffing. Je komt in aanmerking wanneer je investeert in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen. De fiscale subsidie kan oplopen van € 3.000 tot € 10.000 per woning.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verbetering van de energielabelklassen (EP-2) van de woning. De belangrijkste voorwaarden voor de RVV Verduurzaming zijn:

  • De woning heeft na renovatie minimaal energielabel B (≤ 190 kWh/m2) én maakt minimaal drie stappen in de energielabelklassen.
  • Het verwachte energielabel (EP-2) na renovatie wordt nauwkeurig berekend. Een kleine afwijking kan leiden tot afwijzing.
  • Er is een minimaal verplichte investering per woning.
  • Binnen drie jaar na de beschikkingsdatum is het verduurzamingstraject volledig afgerond.

Invoering NTA 8800 in 2021 van invloed op energielabel

Woningen moeten een recent afgemeld energielabel hebben. Normaliter mag op moment van aanvragen de opnamedatum niet ouder zijn dan zes maanden. Voor de RVV Verduurzaming mag bij uitzondering een energielabel worden gebruikt met een opnamedatum van na 1 juli 2020 volgens de NTA 8800. Dit geldt voor RVV-aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober 2021. Bij meldingen na 1 oktober 2021 mag de opnamedatum niet ouder zijn dan zes maanden.

Vanwege de invoer van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800 per 1 januari 2021, en de capaciteitsproblemen is het in ieder geval noodzakelijk direct actie te ondernemen. In het werkveld zijn alle EPA-adviseurs namelijk bezig gediplomeerd en gecertificeerd te raken binnen de NTA 8800. In de praktijk is de omvang van het aantal gediplomeerde EPA-adviseurs nog niet groot genoeg om de vraag uit de markt aan te kunnen. Volgens ministers Ollongren zorgt de openstelling van de RVV voor extra druk op de capaciteit van EPA-adviseurs.

Om de druk op de capaciteit van energieprestatieadviseurs (EPA) te verlagen, heeft Ollongren daarom besloten de RVV te openen per 1 juli 2021. Op die manier is er meer tijd om EPA-adviseurs op te leiden en de RVV goed voor te bereiden.

RVV voor jouw organisatie?

Wil je weten wat de subsidiekansen van de RVV Verduurzaming voor jouw verduurzamingstrajecten zijn? We helpen je graag met het inventariseren van de mogelijkheden, het bepalen van de juiste stappen en een correcte aanvraag en afwikkeling. Neem contact met ons op via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag