Het verminderen en hergebruiken van materialen en grondstoffen moet bijdragen aan een volledig circulaire economie in 2050. De subsidie voor een circulaire woning (met de Milieu-investeringsaftrek) vloeit daaruit voort. Deze regeling subsidieert (een gedeelte van) de meerkosten van circulair bouwen ten opzichte van traditioneel bouwen. De RVV nieuwbouw is een subsidie die zich specifiek richt op de bouw van sociale huurwoningen, waar woningcorporaties veel gebruik van maken. Maar mag je deze twee subsidies – die verschillende doelen hebben – eigenlijk wel combineren?

MIA als stimulans voor circulaire nieuwbouw

Veel bouwers hebben de afgelopen jaren een concept ontwikkeld, waarmee een woning seriematig circulair prefab gebouwd kan worden. Om deze woning aantrekkelijk te maken voor de verkoop aan onder meer woningcorporaties, wordt geadverteerd met de Milieu-investeringsaftrek als stimulans voor circulair bouwen.

Daarmee werd echter voorbijgegaan aan de RVV nieuwbouw die voor deze woningen al was aangevraagd, waardoor de vraag werd gesteld: mag je deze subsidies voor circulaire woningen eigenlijk wel combineren?

Cumulatie van twee subsidies

We legden de vraag voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarbij discussie over de cumulatie van de twee regelingen ontstond. De RVO was van mening dat deze niet met elkaar gecombineerd mochten worden. Daarom legden we de casus voor aan Melvin Könings, specialist staatssteun bij Lysias Advies.

Staatsteun of niet?

Wanneer het gaat om de cumulatie van subsidies stellen de Europese staatssteunregels en procedures belangrijke kaders aan het beleid van overheden. In de EU geldt een algemeen verbod op staatssteun. Staatssteun kan vaak rechtmatig verkregen worden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), bijvoorbeeld onder de spelregels voor staatssteun aan Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

De RVV focust zich, via de DAEB-steun, op de totale kosten en onrendabele top van sociale huurwoningen. De Milieu-investeringsaftrek (voor een circulaire woning) is gericht op de meerkosten voor milieuvriendelijker en energiebesparender bouwen. Dat leidde tot de conclusie dat er geen cumulatie tussen beide subsidieregelingen optreedt.

Subsidie MIA en RVV combineren mag!

Doordat ons standpunt is overgenomen, hebben wij de discussie in samenwerking met de RVO voor veel woningcorporaties positief kunnen afsluiten. De eerste subsidiebeschikkingen voor lopende projecten zijn inmiddels geheel toegekend.

Subsidie voor circulaire woningen aanvragen?

In 2021 hebben wij binnen Subvention weer voor meerdere circulaire woningbouwprojecten de subsidies aangevraagd. Ben je benieuwd naar de kansen voor jouw circulaire bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact op met Wouter Berghuis via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Meer over:

>> Milieu-investeringsaftrek voor circulaire woningen

>> RVV nieuwbouw voor bouw sociale huurwoningen (sinds 2020 gesloten)

Webinar: De subsidiemogelijkheden voor circulaire woningbouw in 2022

In een webinar op 29 maart nemen subsidieadviseurs Ernestien Salomons en Wouter Berghuis van Subvention je mee in het thema circulair bouwen en de bijbehorende subsidiemogelijkheden voor woningbouw. Ze gaan in op de praktijk en behandelen voorbeeldprojecten.

Webinar vindt plaats op dinsdag 29 maart 2022 via Vastgoedjournaal.nl

Aanmelden

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag