Op Prinsjesdag 2020 bracht de regering haar plannen voor 2021 naar buiten. We zetten de belangrijkste punten voor woningcorporaties uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 op een rij:

  • Intensiveren en versnellen Woningbouwimpuls
  • € 125 miljoen beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik in 2021
  • Verlenging termijnen lopende RVV-trajecten met één jaar
  • Verlaging verhuurderheffing
  • ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025
  • Overdrachtsbelasting voor corporaties omhoog

 

Intensiveren en versnellen Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls wordt geïntensiveerd met € 50 miljoen in 2021 voor diverse maatregelen. Deze zijn gericht op het wegnemen van knelpunten in de woningbouw in combinatie met wederkerige afspraken over de programmering van de woningbouw. De inschatting is dat hier circa 10.000 woningen van kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast komt € 100 miljoen beschikbaar voor de versnelling van de Woningbouwimpuls. Meer informatie hierover volgt in het najaar van 2020.

>> Zie voor meer informatie ons eerdere bericht over de Woningbouwimpuls.

€ 125 miljoen beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik in 2021

In 2021 wordt eenmalig € 125 miljoen ter beschikking gesteld voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Binnen de RRE – die eerder al beschikbaar was voor gemeenten – worden kleine maatregelen gesubsidieerd die zich richten op het verminderen van energiegebruik. Hoe de RRE eruit gaat zien, wordt naar verwachting eind 2020 gepubliceerd.

>> Zie voor meer informatie ons eerdere bericht over de RRE.

Verlenging termijnen lopende Regeling Vermindering Verhuurderheffing-trajecten met één jaar

Alle lopende Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)-trajecten die in 2020 tot en met 2022 aflopen, worden met één jaar verlengd. Dit stelt de minister van BZK in haar kamerbrief op Prinsjesdag. Vanwege de corona- en stikstofproblemen lopen veel projecten vertraging op waardoor de gereserveerde subsidies – en daarmee de financiële haalbaarheid van die projecten – in het gedrang dreigden te komen. Hierdoor werd eerder al besloten om RVV-trajecten die in 2020 afliepen een jaar uitstel te verlenen. We zijn blij dat de minister gehoor geeft aan de oproep om dit uitstel ook te verlenen voor RVV-trajecten die aflopen in 2021 en 2022.

Eerder was al bekendgemaakt dat de RVV Verduurzaming (RVVD) met ingang van 2021 weer open wordt gesteld voor aanvragen.

>> Zie voor meer informatie over de RVV Verduurzaming in 2021 dit bericht.

ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025

De Investeringssubsidie Duurzame Energie – kortweg ISDE – wordt met vijf jaar verlengd tot en met 2025. Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie.

Verlaging verhuurderheffing

Huurders met een huur die te hoog is in verhouding tot hun inkomen, komen in 2021 in aanmerking om eenmalig de huur te laten verlagen naar een passend niveau. Corporaties krijgen ter compensatie van deze huurverlaging (begroot op € 160 miljoen) een structurele verlaging van de verhuurderheffing van € 200 miljoen per jaar. De € 40 miljoen die extra begroot is, geeft extra investeringsruimte voor woningbouw- of renovaties.

Gelijktijdig wordt de verhuurderheffing met € 62 miljoen verhoogd als overschrijding van het budget voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing nieuwbouw (RVVN). De werkelijke verlaging valt dus lager uit.

Overdrachtsbelasting voor corporaties omhoog

De afgelopen jaren waren er veel fiscale maatregelen die corporaties financieel hebben beperkt. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van verhuurderheffing en de beperking van de renteaftrek. Ook in de nieuwe fiscale wetsvoorstellen lijken corporaties niet buiten schot te blijven. Waar starters geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen voor hun woning in 2021, gaat die voor beleggers en corporaties omhoog van 2% naar 8%.

Subsidiekansen voor woningcorporaties in 2021

Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw woningcorporatie in 2021? Neem contact op met ons team Woningcorporaties. Bel daarvoor 053 – 434 85 12 of stel je vraag via ‘Mijn subsidievraag’. We zijn benieuwd naar de ambities van jouw corporatie.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan IngeMijn subsidievraag