Het volledige budget van € 395 miljoen voor de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) is per 6 juni 2018 geclaimd. Ook is de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) gesloten per 1 juli 2018. Maar er is goed nieuws; de ambitie die uitgesproken werd in het Regeerakkoord in 2017, is vertaald naar het Klimaatakkoord. Er wordt – onder voorbehoud – € 150 miljoen subsidie beschikbaar gesteld binnen de RVV in de periode 2019 – 2021.

Wachtlijst gevolg van uitputten STEP budget

Op 4 juni publiceerde de RVO dat er nog € 40,24 miljoen beschikbaar is. Op basis van de voorgaande periode was het de verwachting van de RVO dat het budget nog voldoende zou zijn tot medio september. Nu blijkt dat er dusdanig veel en grote aanvragen ingediend zijn, dat het totale budget per 6 juni 2018 geclaimd is.

Op het moment dat er budget vrijvalt, komt dit beschikbaar voor aanvragen op de wachtlijst op volgorde van binnenkomst. De RVO verwacht dat het vrijvalpercentage ongeveer 10% is, ofwel rond de € 40 miljoen. Alle vrijval tot en met 31 december 2020 komt beschikbaar voor aanvragen op de wachtlijst.

RVV per 1 juli 2018 gesloten, alle ingediende aanvragen worden behandeld

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) bood fiscaal voordeel bij de nieuwbouw of verbouw van sociale huurwoningen, de aanpak van woningen in krimpgebieden en de transformatie van kantoorpanden naar woningen.

Per 1 juli 2018 is de RVV gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. Alle ingediende aanvragen van vóór 1 juli worden behandeld.

Opvolger STEP door uitbreiding RVV met heffingsvermindering verduurzaming

Volgens het op 10 juli 2018 gepubliceerde Klimaatakkoord, wordt er in de periode 2019 – 2021 € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de energietransitie van de bestaande sociale woningvoorraad. De opvolger van de STEP is er naar verwachting vanaf 1 januari 2019 in de vorm van een nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming binnen de RVV.

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord komen nieuwe maatregelen aan bod waaronder het toewerken naar een halvering van de RVV vanaf 2020. Het concrete beleid vanaf 2020 moet nog worden vormgegeven. Het is echter duidelijk dat de RVV met een focus op verduurzaming de rol van de geldelijke STEP-subsidie gaat vervangen.

Speel tijdig in op nieuwe ontwikkelingen RVV

Prinsjesdag is het moment waarop meer duidelijkheid komt over afspraken uit het Regeerakkoord. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren je zodra er meer bekend is. Ben je nog niet ingeschreven voor onze subsidie-update? Doe dat dan hier om één keer per twee maanden een update te ontvangen met relevante regelingen, niet te missen deadlines en ontwikkelingen over onder andere de STEP en de RVV.

Meer weten?

Wil je meer weten over de afhandeling van STEP-aanvragen? Of ben je benieuwd wat de nieuwe RVV betekent voor jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs van team Woningcorporaties via 053 – 434 85 12 of vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag