Ook op Prinsjesdag 2019 zijn weer plannen gepresenteerd voor de (woning)bouw. De zogenoemde miljardenimpuls voor de nieuwbouw van woningen. Marco Ottink, subsidieadviseur Woningcorporaties, vraagt zich echter af of dit echt een miljardeninvestering is of dat woningcorporaties en verhuurders hier een sigaar uit eigen doos wordt gepresenteerd.

€ 2,5 miljard heffing versus € 100 miljoen stimulering

Woningcorporaties brengen jaarlijks € 2,5 miljard aan verhuurdersheffing in het laatje van de Nederlandse overheid. Vervolgens geeft onze overheid de corporaties hiervan jaarlijks € 100 miljoen euro terug en presenteert dit als € 1 miljard over 10 jaar als stimulering. Dat is de werkelijkheid.

Natuurlijk is € 100 miljoen een mooie bijdrage voor de versnelling of verduurzaming van woningen. Maar in het licht van de opgave om jaarlijks 75.000 nieuwbouwwoningen op te leveren en de bestaande voorraad te verduurzamen, is het een schijntje.

Benutten subsidie impuls voor woningbouw

Toch zie ik het bedrag van € 100 miljoen als een positief signaal om de nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande voorraad een extra impuls te geven. Als we kijken naar de Europese doelstelling (naar klimaatneutraliteit in 2030) en het Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid (met als doel CO2-uitstoot in 2030 met 49 % te verminderen), is het geven van een impuls ook een must.

Sinds 2014 kennen we in de vorm van de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP-subsidie) en de opvolger de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming), stimuleringsmaatregelen die langzamerhand hun vruchten beginnen af te werpen. In totaal is hiervoor de afgelopen vijf jaar ruim € 600 miljoen benut en gereserveerd.

Steeds meer partijen, waaronder woningcorporaties, verhuurders, aannemers en adviseurs, weten ons als subsidieadviseurs te vinden. Ze weten dat er meerdere subsidies zijn voor verduurzaming. Het zou toch zonde zijn deze kansen op vergroting en verduurzaming van de woningvoorraad niet te benutten?

Verduurzamingsopgave is serieus

De voorgenomen miljoenen zoals gepresenteerd tijdens Prinsjesdag zijn een mooi begin en een goed signaal van de overheid. Laten we deze mogelijkheid vooral goed benutten. Zo versnellen we de verduurzaming en nieuwbouw en worden de woonlasten beheersbaarder gemaakt. Naar mijn mening, worden we daardoor wellicht ook minder afhankelijk van toekomstig Russisch gas. De afhankelijkheid daarvan en met name de consequenties wil niemand zich voorstellen.

We beginnen met het volledig benutten van de eerste miljoenen om ook aan de politiek te laten zien dat de opgave serieus genomen wordt.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag