De regeling Energie-investeringsaftrek 2020 is gepubliceerd. Binnen vrijwel alle categorieën zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd of gewijzigd die in 2020 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij. De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen.

Het percentage Energie-investeringsaftrek 2020 is net als in 2019 45%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,25%.

De belangrijkste punten van de Energielijst 2020 samengevat

Gebouwde omgeving

 • De subsidiemogelijkheden voor energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen met een EPA-U maatwerkadvies zijn niet gewijzigd:
  • Minimale sprong van drie labels, en;
  • Minimaal label B na verduurzaming.
 • In de Energielijst 2020 wordt onderscheid gemaakt tussen LED-spots en LED-downlighters enerzijds en LED-armaturen anderzijds. LED-verlichting blijft uitsluitend subsidiabel voor bestaande bouw. De eisen zijn wel aangescherpt:
  • LED spots/downlighters minimaal 110 lm/W.
  • LED-armaturen minimaal 125 lm/W.
 • Warmtepompen op aardgas zijn niet langer subsidiabel. De elektrische warmtepompen met HFK koudemiddel worden in 2020 uitsluitend beoordeeld op SCOP en niet langer op COP. De reden is dat vanuit EU-voorschriften voortaan gekeken wordt naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen zodat verschillende toestellen eenduidig vergeleken kunnen worden.
 • Warmtepompen werkend op een natuurlijk koudemiddel houden dezelfde COP-eis.
 • Warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht tot en met 1.000 m³/h hoeven in 2020 uitsluitend te beschikken over een minimaal rendement van 80%.
 • Nieuw op de lijst zijn warmtepompboilers met een halogeenvrij koudemiddel.
 • De mogelijkheden en eisen voor HR-glas, isolatie, warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht > 1.000 m³/h en HR-pompen/elektromotoren blijven ongewijzigd.

Processing

 • Warmtepompen op aardgas komen niet meer in aanmerking. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd.
 • In de omschrijving voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd.

Duurzame energie

 • Zakelijke investeerders met een kleinverbruikersaansluiting kunnen vanaf 2020 voor PV-installaties van meer dan 15 kWp EIA aanvragen. Dat was voor opdrachten in 2019 nog meer dan 25 kWp. De opslag van duurzame energie wordt ook gesubsidieerd.
 • Grondwarmtewisselaars, WKO-systemen en biomassaketels tot 500 kW blijven subsidiabel.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

 • In de Energielijst 2020 is een nieuwe omschrijving opgenomen om de elektrificatie in bedrijfsprocessen te bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties. Het betreft elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie.
 • Aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten wordt gestimuleerd door sommige investeringen in de warmte- en koude infrastructuur tussen bron en eindgebruiker.
 • Technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen op basis van een CO2-emissiereductieplan worden gesubsidieerd.

Energie-investeringsaftrek aanvragen volgens de nieuwe Energielijst in 2020?

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2020 biedt? Neem dan contact op met Subvention Enschede via 053 – 434 85 12 of Subvention Zwolle via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag