De corporatiesector is verheugd, want de verhuurderheffing wordt de komende vier jaar gefaseerd afgeschaft! Dit is bekendgemaakt in het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’. Aangevraagde en toegezegde RVV-trajecten kunnen de komende jaren nog verzilverd worden.

Geleidelijke afschaffing verhuurderheffing tot en met 2025

In de begroting behorende bij het coalitieakkoord is de gefaseerde afschaffing in de komende vier jaar in het budget opgenomen. Van acute afschaffing is dan ook geen sprake en de aangevraagde en toegezegde vermindering van de verhuurdersheffing (RVV) kan de komende jaren dan ook nog verzilverd worden.

De daadwerkelijke afschaffing van de verhuurderheffing vindt pas plaats na 2025. Het nieuwe kabinet wil in ruil daarvoor bindende prestatieafspraken maken met corporaties, zodat de beschikbare investeringscapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van wijken.

Tegelijkertijd introduceert de coalitie waar nodig zogeheten projectsteun. Woningcorporaties moeten deze steun met elkaar opbrengen, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Verhuurderheffing spekt sinds 2013 de staatskas

De verhuurderheffing is een in 2013 ingevoerde belasting op sociale huurwoningen. De belangrijkste doelstelling was het genereren van inkomsten om de overheidsbegroting weer op orde te brengen. En dat doel is behaald: in 2014 hoestten de corporaties € 1,1 miljard op aan verhuurderheffing, vorig jaar bedroeg de opbrengst bijna € 1,8 miljard.

Mensen met een laag inkomen betalen de rekening van de verhuurderheffing. Elke euro die een volkshuisvester kwijt is aan de heffing, leidt tot een extra huurverhoging van € 0,26 voor bewoners van een sociale huurwoning. Bovendien houden woningcorporaties door de heffing minder geld over om in nieuwbouw en verduurzaming te investeren.

Aedes ook enthousiast

Ook Aedes is enthousiast over het belang dat de coalitie hecht aan betaalbare huurwoningen. Martin van Rijn, voorzitter Aedes, geeft aan ‘Corporaties kunnen nu nog meer werk maken van goede, betaalbare woningen die energiezuinig zijn in prettige wijken samen met andere partners. Daar kan de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening direct mee aan de slag’.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag