Het plan voor een verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023 was al langer bekend, maar ligt met de recente wijziging van het Bouwbesluit 2012 ook vast in de wet. Dit betekent dat ook jouw kantoorpand binnen vier jaar al een energielabel C of beter moet hebben.

Waarom verplicht energielabel C voor kantoren in 2023?

De verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Tegelijkertijd is die besparing nodig om de CO2-emissie te reduceren met 49% in 2030. In 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Wat houdt de aanpassing van het Bouwbesluit 2012 in?

Afdeling 5.3 van het Bouwbesluit 2012 stelt een energielabel verplicht voor bestaande bouw. Het nieuwe artikel 5.11 bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3.

Gemeenten gaan toezien op de naleving van de labelverplichting. Als het gebouw voor 1 januari 2023 niet voldoet aan de eisen van energielabel C dan mag het kantoor niet gebruikt worden. Een waarschuwing kan een gebouweigenaar alsnog de kans geven om te voldoen aan de verplichting maar een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw zijn niet uitgesloten.

Wat betekent de labelverplichting voor mijn kantoor?

Afhankelijk van het huidige energielabel zijn bepaalde maatregelen nodig. Het is van belang om nu al vooruit te denken naar 2023. Welke onderhoudswerkzaamheden of investeringen staan gepland voor het gebouw of de installaties? Om kosteneffectief te investeren en op tijd te voldoen aan de verplichting is het verstandig om bij dergelijke investeringen gelijk te kijken naar de eisen voor energielabel C of label A in 2030.

Doordat de energielabelverplichting nu vastligt in de wet, is het belangrijk subsidiemogelijkheden ook nu te benutten. Zo zijn er op dit moment nog aantrekkelijke fiscale voordelen te behalen met de energie- of milieu-investeringsaftrek en eventueel geldelijke subsidies. Bij nadering van de deadline in 2023 is het mogelijk dat subsidiemogelijkheden afnemen.

Van Spaendonck Ondernemingshuis Tilburg: van energielabel F naar A++

Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, CO2-reductie en labelstappen. Voor het gebouw van Van Spaendonck Ondernemingshuis in Tilburg is een EPA-U (Energieprestatieadvies Utiliteitsgebouw) maatwerkadvies uitgevoerd. Dit bracht de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische eigenschappen in kaart en gaf een indicatie van de energieprestatie. Het hoofdgebouw en de vleugel dateren van 1968 en 1976 en hadden met energielabel F (Energie-Index van 1,66) een flinke verduurzamingsuitdaging.

Bron: vanspaendonckondernemingshuis.nl

Het EPA-rapport geeft direct inzicht in wat bepaalde maatregelen betekenen voor het energielabel en de Energie-Index van het gebouw. Zo bleek uit het maatwerkadvies dat met alleen de verbetering van de isolatie van de geveldelen, het dak en vervangen van het glas door bijvoorbeeld HR++ glas, het gebouw al aan minimaal energielabel B voldeed. Van Spaendonck koos echter voor volledige bouwkundige en installatietechnische aanpassingen met de toepassing van een warmtepomp, warmteterugwinning uit ventilatie, energiezuinige verlichting en zonnepanelen. De combinatie van alle aanpassingen hield in dat er een grondige renovatie plaatsvond. Het gebouw ging van energielabel F naar A++ en draagt tevens het gebouwkeurmerk BREEAM-NL Excellent. Subvention verzorgde het subsidietraject voor Van Spaendonck.

De video hieronder geeft een goede impressie en uitgebreide informatie over het complete renovatietraject.

Voor wie geldt de energielabel C-verplichting in 2023?

De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor de volgende kantoorpanden:

  • het kantoor is groter dan 100m2;
  • meer dan 50% van het gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie;
  • het gebouw is over twee jaar nog in gebruik als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • het gebouw is geen monument.

Wat zijn logische investeringen of maatregelen voor jouw kantoorpand?

Vaak zijn met enkele energiebesparende maatregelen al labelstappen te behalen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw kantoorpand en welke mogelijkheden subsidie daarbij biedt? Neem vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseurs Bob van Dijk via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 om de mogelijkheden voor jouw kantoor te bespreken. Ook kun je jouw vraag stellen via Mijn subsidievraag. Onze adviseurs kunnen je niet alleen vertellen hoe te voldoen aan alle eisen, maar halen ook het maximale uit de subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheden voor een BREEAM-NL In-Use gebouwkeurmerk of een Groenfinanciering. Op die manier wordt ook jouw kantoor toekomstbestendig!

Doe de quickscan

Weet je niet of jouw kantoorpand onder de label C-verplichting valt of welke maatregelen je moet nemen? Doe de quickscan om er direct achter te komen welke stappen je moet zetten voor jouw kantoorpand.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan ThijsMijn subsidievraag