Vanaf 9 mei 2022 zijn twee nieuwe subsidieregelingen voor zero-emissie trucks beschikbaar. De subsidieregeling Aanschaf Zero-Emissie Vrachtwagens (AanZET) is bedoeld voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De AanZET subsidie is een aanschafsubsidie voor nieuwe emissieloze vrachtauto’s in de voertuigcategorieën N2 vanaf 4.250 kg en N3. Het doel van deze regeling is om zwaar transport te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan het behalen van de ambities uit het klimaatakkoord. Een investering in een batterij-elektrische of waterstof-elektrische truck wordt hiermee eerder rendabel door het verschil in prijs met een dieselvrachtauto te verkleinen.

De regeling sluit nauw aan bij de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Bedrijven die een zero-emissie truck aanschaffen en niet in aanmerking komen voor de SSEB-subsidie komen wel in aanmerking voor de AanZET-subsidie en andersom.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De aanvraag voor subsidie moet vóór aankoop plaatsvinden op basis van een offerte zonder onherroepelijk verplichtingen. Als de aanvraag positief is bevonden moet het voertuig binnen 12 maanden geregistreerd staan op naam van de klant en minimaal vier jaar op naam van de klant blijven staan. Bij een operational lease moet er voor minimaal 4 jaar een leasecontract worden overhandigd.

De openstelling van de subsidieregeling AanZET is 9 mei 2022 (net als de SSEB) tot en met 31 december 2022. Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. Onze verwachting is dat gezien de beperkte budgetten en de grote mate van interesse de subsidieregeling snel uitgeput raakt. Het is daarom van belang om de aanvraag goed voor te bereiden vóór de openstellingsdatum en deze zo snel mogelijk in te dienen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

In 2022 is een budget beschikbaar van € 13,5 miljoen. Bij een positieve beschikking wordt door het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag verstrekt. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd.

De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs inclusief fabrieksopties. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag – volgens EU-regelgeving 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig – kan er ook Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden aangevraagd die achteraf bij de belastingopgave wordt verrekend.

Bij vervanging van een truck, die binnen de subsidieregeling AanZET of SSEB valt, door een andere emissie-vrije vrachtwagen gaat de subsidie over naar de tweede vrachtwagen.

In het schema hieronder zie je de subsidiepercentages en maximale bedragen per voertuigcategorie.

      Grote onderneming
(40%)
   Middelgrote onderneming
(50%)
  Kleine onderneming
+ non-profitinstelling
(60%)
 
Voertuigcategorie Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg 12,5% € 17.800 19% € 26.800 25% € 35.700
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg 15% € 43.600 21,5% € 63.700 28,5% € 84.000
N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg 16,9% € 56.700 24,3% € 81.500 31,7% € 106.300
N3 trekker 20% € 72.600 28,5 € 102.300 37% € 131.900

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

AanZET of SSEB subsidie aanvragen?

Wil je nieuwe zero-emissie vrachtwagens aanschaffen en wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met Thijs Vaneker via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan ThijsMijn subsidievraag