Op Prinsjesdag 2020 bracht de regering haar plannen voor 2021 naar buiten. Op het gebied van vastgoed zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 op een rij:

  • Thema’s CO2-reductie en circulair bouwen bepalen steeds meer subsidiewereld
  • SDE++, ISDE en groenfinanciering blijven belangrijke regelingen
  • EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023
  • Wat betekent de NTA 8800 voor de bepaling van mijn energielabel?

Thema’s CO2-reductie en circulair bouwen bepalen steeds meer subsidiewereld

Het nationale Klimaatakkoord met aandacht voor grondstoffenverbruik en het Energieakkoord bepalen de duurzaamheidskoers voor de gebouwde omgeving. CO2-reductie en circulariteit zijn hierin thema’s die steeds prominenter naar voren komen. Een CO2-heffing is in de Rijksbegroting al naast afvalstoffen- en energiebelasting opgenomen, zij het voor € 0 voor 2021.

Onze ervaring is dat CO2 en circulair bouwen breder vertegenwoordigd worden in regelingen, zoals de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (EIA en MIA), de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) en eventuele nieuwe regelingen. Hieronder bespreken we de belangrijkste wijzigingen en subsidiemogelijkheden voor 2021.

Groenfinanciering levert ook in 2021 voordeel

Ook in 2021 kan een groenfinanciering een flink voordeel opleveren. Als je als investeerder voldoet aan de Regeling groenprojecten, dan biedt een groenfinanciering een extra laag rentetarief. Gebouwen met een groenverklaring komen vanaf 2019 niet meer automatisch in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek. Voor 2021 is dit vooralsnog niet duidelijk.

Nieuwe SDE++ naast energieproductie ook voor CO2-reductie

Eerder schreven we al over de nieuwe opzet van de subsidieregeling SDE. De SDE++, die vanaf dit najaar de SDE+ vervangt, is gericht op de energietransitie en CO2-reductie en niet meer alleen op energieproductie. De eerste openstelling is van 24 november tot en met 17 december 2020.

>> Lees hier waar je aan moet denken bij een aanvraag voor de SDE++

EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen. Uit een positieve evaluatie en een horizonbepaling werden de regelingen eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023.

Het budget voor de EIA stijgt in 2021 van € 147 naar € 149 miljoen. Voor de MIA geld een daling van € 124 naar € 114 miljoen. Het gereserveerde bedrag voor de Vamil blijft voor 2021 gelijk op € 25 miljoen. De ervaring leert echter dat deze regelingen niet worden overvraagd.

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting (van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021) valt het nettovoordeel van fiscale subsidies lager uit. Dit geldt echter alleen tot een bedrag van € 245.000. Daarboven blijft het vennootschapsbelastingtarief gelijk op 25%.

Ook al kondigde het kabinet op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan, de subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst wijzigen jaarlijks met de jaarwisseling. Onderwerpen zoals CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof komen hierin steeds meer naar voren, in lijn met het Energieakkoord.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe Milieulijst 2021 en Energielijst 2021. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025

De Investeringssubsidie Duurzame Energie – kortweg ISDE – wordt met vijf jaar verlengd tot en met 2025. Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie.

Wat betekent de NTA 8800 voor de bepaling van mijn energielabel?

De huidige systematiek voor energielabeling voor gebouwen gaat vanaf 1 januari 2021 over op de nieuwe rekenmethode NTA 8800. Tot en met 2020 is de Energie-Index (IE) gekoppeld aan het welbekende energielabel hiervoor de methode.

Wanneer je bezig bent met de verduurzaming van een pand, dan is het aan te raden in ieder geval dit jaar nog een EPA-U maatwerkadvies volgens de huidige methode aan te vragen. Het jaar van opdrachtverstrekking is tevens leidend voor de in dat jaar geldende Energie- en Milieu-investeringsaftrek. Eventueel strenger wordende eisen in zowel de bepalingsmethode voor een energielabel en de EIA en MIA kunnen van invloed zijn op de verplichting voor minimaal energielabel C voor kantoren vanaf 2023.

De waardes waarmee gerekend wordt, komen voort uit de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). BENG kent drie categorieën:

  • BENG 1: De energiebehoefte van een gebouw (kWh/m2/jaar)
  • BENG 2: Het primair fossiel energieverbruik in (kWh/m2/jaar)
  • BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie (%)

Subsidiekansen vanaf 2021

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming vanaf 2021? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van vastgoed stellen via 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan ThijsMijn subsidievraag