De minister van Financiën Wopke Hoekstra bood op dinsdag 18 september het koffertje met de plannen van het kabinet voor het komende jaar aan de Tweede Kamer aan. Het Regeerakkoord en plannen voor een nationaal Klimaatakkoord bepalen de duurzaamheidskoers voor de gebouwde omgeving. Dit biedt de komende jaren voldoende kansen voor verduurzamingssubsidies. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor de vastgoedsector en jouw onderneming in 2019.

Een nationaal Klimaatakkoord

Naast de maatregelen die in het Regeerakkoord staan, zoals vergroening van het belastingstelsel en een verbod op elektriciteitsproductie met kolen, wordt gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Dat is nodig om het reductiedoel – 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 – uit het verdrag van Parijs te behalen.

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: Structureel meer gebouwen van het gas af, verschuiving van de energiebelasting en aantrekkelijker maken van isolatie.

Verdere uitwerking en een lange adem zijn vereist. De invulling van de Klimaatwet moet ervoor zorgen dat het uiteindelijke doel van 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050 wordt behaald.

Nog steeds kansen voor verduurzaming gebouwde omgeving komende jaren

In de context van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet werkt het kabinet aan de transitie naar een Circulaire Economie. Betaalbaarheid en het principe van ‘de vervuiler betaalt’ staan centraal.

Het kabinet werkt aan een CO2-minimumprijs en voert een kilometerheffing in voor vrachtverkeer. Hiermee vergroot het kabinet de financiële prikkels om de emissiereductie te realiseren en te innoveren. Bedrijven die niet innoveren en veel broeikasgassen blijven uitstoten, gaan meer betalen.

Het kabinet zal duurzame investeringen en innovatie blijven stimuleren en stelt daarbij tot 2030 een budget van € 3,2 miljard beschikbaar.

Energie-investeringsaftrek naar beneden, meer budget Milieu-investeringsaftrek

Het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag. Over de winst van 2019 is het aftrekpercentage 45% van de investeringskosten. In 2018 is dit nog 54,5%. Het budget van € 147 miljoen blijft wel hetzelfde als in 2018. Het vrijvallende budget blijft binnen de EIA beschikbaar en komt ten goede aan verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord. Het is daarom interessant nog dit jaar te investeren om gebruik te maken van het hogere aftrekpercentage.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar € 107 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 32 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2019 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Positieve evaluatie leidt tot voortzetting fiscale regelingen
De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek was positief, wat resulteert in een zogenaamde horizonbepaling voor de komende vijf jaar. Dit betekent dat de Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen in ieder geval tot en met 2023 worden voortgezet.

Subsidiekansen 2019

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2019? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van vastgoed stellen via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan RuudMijn subsidievraag