De nieuwe Energielijst 2019 is gepubliceerd. Binnen alle categorieën zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in 2019 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). We zetten de nieuwe bedrijfsmiddelen en belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Wijzigingen Energielijst 2019

Zoals al bekend, is het percentage Energie-investeringsaftrek voor 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,25%. De meeste bestaande bedrijfsmiddelen en advieskosten van de Energielijst 2018 zijn ook in 2019 geldig, al dan niet gewijzigd of aangescherpt.

De belangrijkste wijzigingen samengevat:

 • In 2019 komt € 75 per m² per labelsprong in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. In 2018 was dit afgetopt op € 50.
  Voorbeeld: Een kantoor van 3.000 m² met energielabel F wordt verduurzaamd en behaald na renovatie label A. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek is dan 3.000 m² x 5 labelstappen x € 75 is € 1.125.000. In 2018 was dit nog maximaal € 750.000.
 • Het maximumbedrag bij zonnepanelen verdwijnt. De aftopping op maximaal € 750 per kW piekvermogen in 2018 is verwijderd van de Energielijst 2019 omdat het de toepassing belemmert.
 • Een lucht/water of lucht/lucht warmtepomp komt in 2019 voor maximaal € 1.200 per kW verwarmingsvermogen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. In 2018 was dit nog maximaal € 1.000 per kW.
  Voorbeeld: Een lucht/lucht warmtepomp met een verwarmingsvermogen van 100 kW kwam in 2018 nog voor maximaal € 100.000 in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek waar dit in 2019 € 120.000 is.
 • In 2019 komt maximaal € 400 per kW verwarmingsvermogen van een warmtepomp (niet luchtgerelateerd) voor het LTV-net in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. In 2018 was dit nog € 200.
  Voorbeeld: Een laagtemperatuurafgiftesysteem (LTV) aangesloten op een warmtepomp van 300 kW kwam in 2018 voor maximaal € 60.000 in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek waar dit in 2019 € 120.000 is.

Nieuwe bedrijfsmiddelcodes op Energielijst 2019

Hieronder zetten we de nieuwe bedrijfsmiddelen per categorie op een rij:

Bedrijfsgebouwen

 • Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen.
 • Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel voor het collectief verwarmen van woningen.
 • Warmtewerende coating voor het toepassen van warmtewerende coating op de buitenschil van koel- vrieshuizen.

Processen

 • Inductie frituurtoestel voor het bereiden van maaltijden in horeca en grootkeukens.
 • Thermische isolatie voor bestaande procesinstallaties anders dan koel- of vriesruimten.
 • Intelligent lokaal warmtenetwerk waarmee vraag en aanbod van diverse gebruikers en producenten op elkaar kunnen worden afgestemd.

Duurzame energie

 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
 • Swill vergister bestemd voor het verwerken van keukenafval en etensresten (“swill”) door middel van vergisten.

Energiebalancering

 • Opslag van duurzaam geproduceerde warmte met een temperatuur van ten minste 40°C die geproduceerd is uit hernieuwbare of duurzame bronnen.
 • Netbalancering door actieve sturing van productie.

Energietransitie

 • Elektrische ovens ter vervanging van indirect gasgestookte ovens.
 • Stoomrecompressie voor het opwaarderen van stoom naar hogere temperatuur en druk.
 • Infraroodpanelen voor het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter.
 • Waterstofbijmenging ten behoeve van het aanpassen van bestaande installaties ten behoeve van het bijmengen van waterstof in aardgas.
 • CO2-afvang voor permanente opslag bestemd voor het afscheiden, terugwinnen, transporteren en opslaan van CO2 uit rookgassen of andere gastromen ten behoeve van permanente opslag in aquifers.

Transportmiddelen

 • Inklapbare zeecontainer.

Subsidiemogelijkheden met de Energielijst 2019 voor de Energie-investeringsaftrek

De Energielijst 2019 werd op 21 december 2018 door de RVO gepubliceerd. Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2019 biedt? Neem contact op met Thijs Vaneker via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan ThijsMijn subsidievraag