De Energielijst 2022 is gepubliceerd. Binnen vrijwel alle categorieën zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd of gewijzigd die in 2022 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Percentage en nettovoordeel EIA in 2022

Het percentage Energie-investeringsaftrek 2022 is net als in 2021 45,5%. Het vennootschapsbelastingtarief is gewijzigd van 25% naar 25,8% (vanaf € 395.000 winst). Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting bedraagt hierdoor 11,74%.

De belangrijkste punten van de Energielijst 2022 samengevat

Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen

In 2022 is de subsidie-eis voor de verbetering van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen niet gewijzigd. Dit betekent dat het EPA-U maatwerkadvies nog op basis van de ISSO-norm (75.2) opgesteld mag worden. Dit levert dit jaar wederom een nettovoordeel op van € 9,98 per m² gebruiksoppervlak! Het is dus nog mogelijk om in 2022 te profiteren van de EIA. In 2023 dienen alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien te zijn van minimaal energielabel C.

Gebouwde omgeving

 • Ledverlichting moet vanaf 2022 voldoen aan het levensduurcriterium L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per watt. Door deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.
 • Bij specifieke componenten is het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt aanzienlijk verhoogd, hieronder een overzicht:
  • Luchtdicht luchtverdeelsysteem (Luka-C) is verhoogd van € 10 naar € 25 per m² gebruiksoppervlak.
  • Isolatie van bestaande constructies (wand/vloer/dak) is verhoogd van € 20 naar € 30 per m² geïsoleerd oppervlak. Dakisolatie gecombineerd met witte dakbedekking is verhoogd van € 30 naar € 40 per m² geïsoleerd dakoppervlak.
  • Glas bij bestaande/nieuwe bedrijfsgebouwen is verhoogd van € 150 naar € 300 per m² glas.
 • Om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in de markt komt vacuümglas nu ook in aanmerking onder de omschrijvingen voor HR-glas.
 • Voor luchtgordijnen is de eis voor geïntegreerde temperatuursensoren vervallen. Er mogen ook niet-geïntegreerde temperatuursensoren worden toegepast. Zo komen meer verschillende systemen in aanmerking, waarbij nog steeds is gewaarborgd dat er een energiebesparing plaatsvindt ten opzichte van het toepassen van een standaard luchtgordijn.
 • Luchtbehandelingskasten voor zwembaden voorzien van een warmtepomp zijn toegevoegd aan de Energielijst, omdat dit het energetisch beste alternatief is.

Processing

 • De omschrijving van een elektrisch frituurtoestel is uitgebreid waardoor aanpassingen voor de netaansluiting ook in aanmerking komen.
 • De omschrijving voor een energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie is uitgebreid waardoor een koudenet met NH3 als koudedrager voortaan ook in aanmerking komt.
 • De codeomschrijving voor de rookgaswarmtewisselaar is verduidelijkt zodat beter omschreven is welk type warmtewisselaar in aanmerking komt.
 • De Energy Efficiency Index (EEI) voor koelkasten is in de codeomschrijving aangescherpt vanwege ontwikkelingen in de markt.
 • Er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor een energiezuinige drankenkoeler.

Transportmiddelen

 • De cruisecontrol gestuurd door GPS-gegevens is toegevoegd aan de Energielijst. Deze techniek zorgt voor een brandstofbesparing bij vrachtvervoer over de weg.
 • De techniekomschrijving van de Energieprestatieverbetering wegtransport is aangevuld met enkele nieuw in de Energielijst opgenomen techniekcodes.

Duurzame energie

 • Dak- en gevelpanelen met een geïntegreerde zonnecollector zijn verwijderd, omdat van deze omschrijving nauwelijks gebruik werd gemaakt.

Energiebalancering

 • De mobiele elektriciteitsvoorziening is aangepast om ook kleinere systemen vanaf 30 kVA te ondersteunen.
 • Bij de opslag van elektrische energie is de zoutwaterbatterij toegevoegd. Dit is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van energieopslag.
 • De langdurige opslag van overtollige restwarmte en duurzame warmte is toegevoegd. Door overtollige warmte tijdelijk op te slaan, gaat deze niet verloren.
 • De conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) is aangepast waardoor geproduceerde waterstof die wordt toegepast als grondstof in een productiefaciliteit ook in aanmerking komt. Daarnaast komt de aansluiting op een privaat waterstofnetwerk nu ook in aanmerking.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

 • De omschrijving voor infraroodpanelen is verduidelijkt met een toelichting om het geheel verwarmen van ruimtes uit te sluiten. Deze omschrijving is namelijk specifiek bedoeld voor het lokaal verwarmen van een vaste werkplek, bijvoorbeeld een werkplek in een grote productiehal.
 • Er is een omschrijving toegevoegd voor het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.
 • Voor de transitie naar een schone, klimaatneutrale samenleving gaat waterstof een belangrijke rol spelen. Om de ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen is een drietal nieuwe specifieke bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen. De stimulering richt zich op de productie van waterstof door middel van elektrolyse, stationaire opslag van waterstof en private waterstofnetwerken.
 • Voor de vervanging van met fossiele energie aangedreven mobiele werktuigen is een nieuwe omschrijving in de Energielijst opgenomen.

Generieke codes

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen) en C (transportmiddelen) van de Energielijst is de eis voor investeringen onder de generieke codes ongewijzigd. Evenals in 2021 wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij andere regelingen.

Energie-investeringsaftrek aanvragen volgens de Energielijst in 2022?

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2022 biedt? Neem dan contact op met Subvention via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of Zwolle via 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle). Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BobMijn subsidievraag