CO2-reductie, van het gas af, circulariteit en een verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023 zijn trends die een belangrijke rol spelen in de vastgoed- en huursector in 2020. De overheid stimuleert deze thema’s bij het ondernemen en beleggen in vastgoed. Diverse subsidies maken duurzaam vastgoed een interessante investering met financiële voordelen.

Als subsidieadviesbureau zijn we bij Subvention dagelijks in gesprek met vastgoedbeleggers, ondernemers en woningcorporaties die zelf niet uit het doolhof van regelingen en subsidies komen. We hebben daarom de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet, inclusief de financiële of fiscale voordelen.

Financiële en fiscale subsidie voor duurzaam vastgoed in 2020

1. Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie – SDE++

Vanaf 2020 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich voorheen vooral richtte op duurzame energieproductie, wordt de nadruk vanaf 2020 gelegd op CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

Met de SDE++ ontvang je een geldelijke exploitatiesubsidie voor de onrendabele top van duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken. De openstelling is in het najaar van 2020 en verloopt in fases met verschillende subsidiebedragen en voorwaarden. Het beschikbare budget bedraagt € 5 miljard.

2. Investeringssubsidie Duurzame Energie – ISDE

De ISDE subsidieert warmtepompen en zonneboilers voor verduurzaming van bestaande gebouwen. Investeer je bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000. Nieuwbouw en biomassaketels komen vanaf 2020 niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie.

3. Energie-investeringsaftrek – EIA

De Energie-investeringsaftrek is een fiscale subsidie voor energiezuinige voorzieningen of installaties. Het nettovoordeel bedraagt 11,25% van de gemaakte kosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen natuurlijk voor een lagere energierekening.

4. Milieu-investeringsaftrek – MIA

Investeer je in nieuwbouw of renovatie met bijvoorbeeld het duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent, dan kun je profiteren van de Milieu-investeringsaftrek. De netto subsidie bedraagt dan 3,375% van de gebouwkosten. Ga je nog een stap verder en bouw je volgens het keurmerk BREEAM Outstanding, dan bedraagt de subsidie zelfs 6,75% met een maximum van € 25.000.000.

Een categorie voor circulaire gebouwen biedt nieuwe kansen om duurzaamheidsambities voor een circulaire economie na te streven. In deze categorie kan het netto subsidievoordeel oplopen tot 9% van de gebouwkosten. Voor circulaire gebouwen met industriefunctie is het nettovoordeel 6,75%.

Subsidie voor de huursector

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is een fiscale subsidie in de vorm van een aftrekpost op de jaarlijkse verhuurderheffing. Verhuurders konden tot en met juni 2020 een subsidie krijgen van € 12.500 of € 25.000 per woning voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de RVV Verduurzaming weer open.

Groenfinanciering

Naast bovenstaande subsidies biedt een groenfinanciering ook kansen. De Regeling groenprojecten is een samenwerking waarbij de overheid ‘groene’ spaarders en beleggers belastingvoordeel geeft, waardoor banken weer een extra laag rentetarief kunnen bieden bij leningen aan groene investeerders. Als investeerder moet je voldoen aan de eisen van Regeling groenprojecten om een groenverklaring te verkrijgen.

Gebouwen met een groenverklaring komen vanaf 2019 helaas niet meer automatisch in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek.

Klimaatakkoord, Urgenda-zaak en energielabel-C-plicht voor kantoren bepalen subsidielandschap

De hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: structureel meer gebouwen van het gas af, een verschuiving van de energiebelasting en aantrekkelijker maken van isolatie. Kantoren moeten vanaf 2023 een verplicht energielabel C hebben en woningcorporaties zijn op weg naar gemiddeld energielabel B in 2021.

De uitspraak in de Urgenda-zaak bracht CO2-reductie in 2020 hoog op de agenda. Daarnaast komt de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 in steeds meer beleidsplannen naar voren en dat biedt nieuwe kansen voor subsidie.

Wat zijn mijn subsidiemogelijkheden?

Wij zijn dagelijks bezig om ondernemers en verhuurders te helpen bij de realisatie en verduurzaming van vastgoed. Neem om jouw subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen contact op met Thijs Vaneker via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Bekijk de originele publicatie van dit artikel op Vastgoedjournaal.nl.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan ThijsMijn subsidievraag