De VEKI, de subsidieregeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie, gaat opnieuw open. Vanaf 1 september 2020 komt er € 28 miljoen beschikbaar voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wie kan subsidie aanvragen?

Bedrijven in de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen subsidie aanvragen:

  • C: Industrie
  • D: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven
  • E: Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben. Dat wil zeggen dat de techniek al minimaal drie keer in Nederland is gedemonstreerd. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben. Voor bij de VEKI is de versnelde CO2-reductie in Nederland in 2023 het hoofddoel.

De aanvraagperiode loopt van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021. Beoordeling is op volgorde van binnenkomst. Het project moet uiterlijk 31 december 2023 gerealiseerd zijn.

Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie. We benadrukken een aanvraag zo spoedig mogelijk, dan wel op de dag van de openstelling, in te dienen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de investering bedraagt de subsidie 30% tot 70%. Het subsidiebedrag is minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen. Het budget voor deze regeling is € 28 miljoen.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Bob van Dijk vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Neem contact met ons op met locatie Zwolle via 038 – 853 13 85 of locatie Enschede via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag