Industriële grootverbruikers hebben een brief ontvangen van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het belang van uitfaseren van laagcalorisch gas en de overstap naar hoogcalorisch gas. Het is goed om te weten dat onderzoek naar en investeringen voor deze uitfasering en overstap in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

De vermindering van het gasgebruik staat in Nederland hoog op de agenda. De ontwikkelingen rondom de gaswinning in Groningen zorgen voor nog meer relevantie. Vooral het verbruik van laagcalorisch gas, dat binnen een deel van de industriesector een energiebron is, moet versneld worden verminderd.

Wat zijn de alternatieven en subsidiemogelijkheden?

Het kabinet wil dat er uiterlijk in 2022 geen industriële grootverbruikers meer zijn die Groningengas gebruiken. De uitfasering van laagcalorisch gas is volgens Wiebes onontkombaar maar de manier waarop kan per bedrijf verschillen.

Optie 1: verduurzaming energievoorziening

De eerste manier is de verduurzaming van de energievoorziening. Deze aanpak heeft de voorkeur. Hierbij kan worden gedacht aan biogas of biomassabranders als alternatief voor huidige gasbranders, koleninstallaties of bruinkoolstofbranders.

Optie 2: Omschakeling van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas

Mocht de verduurzaming op korte termijn om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan zal er omschakeling van het gebruik van laag- naar hoogcalorisch gas moeten plaatsvinden.

Subsidiemogelijkheden voor uitfasering laagcalorisch gas

Verschillende subsidies en fiscale regelingen kunnen voordeel opleveren bij de uitfasering van laagcalorisch gas. Denk aan de Stimulering Duurzame Energieproductie (lees hier meer over de SDE+), de Energie- of Milieu-Investeringsaftrek (EIA en MIA) en eventueel de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Naast investeringen voor de verduurzaming van de energievoorziening, komen ook onderzoek en innovatie op dit gebied in aanmerking voor subsidies. Binnen de Topsector Energie zijn hiervoor verschillende regelingen die mogelijkheden beiden voor (industriële) ondernemers.

Industriële grootverbruikers staan voor een uitdaging; wat zijn de gevolgen?

In de brief vraagt de minister de aangetekende bedrijven een reactie te geven over de wijze waarop het gebruik van laagcalorisch gas uitgefaseerd kan worden.

Onze adviseurs denken binnen dit thema graag mee over de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met Bernhard Scholing via 038 – 853 13 85 of laat jouw gegevens achter via het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BernhardMijn subsidievraag