In augustus begon ik, Steef Niesing, als subsidieadviseur bij Subvention. Ik richt mij op de industrie en dan vooral op de transitie naar een circulaire economie. In dit blogartikel vertel ik over het hoe en waarom.

Waarom een circulaire economie?

We zijn met zijn allen afhankelijk van de aarde waar we op leven en van kunnen genieten. We gebruiken daarbij echter meer energie en grondstoffen dan dat de aarde ons kan geven. 1,6 keer zoveel om precies te zijn. Zonder verandering is dit niet houdbaar.

De Earth Overshoot Day laat dit op een concrete manier zien: 22 augustus 2020 was de dag waarop we meer van de aarde hebben gevraagd dan dat ze in een jaar aankan.

Earth Overshoot Day footprint circulaire economie
Bron: Overshootday.org

Hoe komen we tot een volhoudbare wereld?

Er is meer dan een verandering nodig. Een transitie om naar een volhoudbare wereld toe te werken. Het Klimaatakkoord stelt concrete doelen voor 2050: 95% reductie van CO2 ten opzichte van 1990 en een volledig circulaire en afvalvrije economie.

Een hoog ambitieniveau waar heel veel beleid uit voortvloeit. Maar hoe komen we van dit hoge niveau tot de eerste stappen? En levert het jouw bedrijf ook wat op? Daar help ik graag bij door middel van de financiering van innovaties en investeringen.

Bij Subvention ga ik als subsidieadviseur aan de slag binnen de industrie. Voor een circulaire economie zijn er dan drie belangrijke thema’s zoals het kabinet in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 beschrijft:

1. Vergroten van de voorzieningszekerheid van kritieke materialen

De energietransitie vereist veel batterijopslag. Voor batterijen zijn weer kritieke materialen zoals lithium nodig. Voor deze grondstoffen zijn we – los van de schaarste – ook nog eens afhankelijk van China. Zijn er mogelijkheden om deze stoffen terug te winnen uit reststromen accu’s van bijvoorbeeld elektrische fietsen?

2. Verlagen van de milieudruk van producten uit de maakindustrie

Milieudruk gaat om grondstofgebruik en energiegebruik. De maakindustrie gaat om productcreatie van ontwikkeling tot en met productie. Kunnen we door innovatie te stimuleren het grondstof- en energieverbruik van een product halveren? Of door een investering in een nieuwe productielijn het energieverbruik halveren?

3. Sluiten van de kringloop van producten uit de maakindustrie

Ieder bedrijf in de maakindustrie gebruikt materialen en zet die om naar hoogwaardige(re) producten met daarbij reststromen van materialen die worden afgevoerd. Deze reststromen kunnen voor een ander bedrijf weer van waarde zijn. Zie jij kansen vanuit de toepassing van reststromen van materialen in de ontwikkeling en productie van jouw product?

Ervaring in de maakindustrie levert circulaire vraagstukken op

Mijn ervaring ligt in productontwikkeling en innovatie in de maakindustrie. Na een technische studie in Delft, ben ik begonnen in de ontwikkeling van elektrische fietsen. Het ontwerpen van een motor, het opzetten van de productie in China en het doorvoeren van verbeteringen in producten en productieprocessen.

Al snel denk je dan na over energie- en milieugerelateerde onderwerpen. Wat is het gevolg van elektrische fietsen die in grote aantallen uit Azië komen, met een korte levensduur en die niet goed scoren op repareerbaarheid en betrouwbaarheid? Wat voor een berg afval levert dat op? En wat doen we met al die accu’s ? En op een hoger niveau: Hoe komen we tot een circulaire fietsindustrie?

Ook heb ik als projectmanager in de hightech machinebouw gewerkt. Een mooie, technisch uitdagende wereld, maar materiaal- en energie-intensief. Wat valt hier te halen op het gebied van materiaalkeuzes, de levensduur en het energieverbruik van machines? En kan dit samengaan met kostenefficiënter werken?

Later werd ik manager van een engineeringafdeling voor de ontwikkeling van medische apparaten. De vele patiënten die dagelijks verzorgd worden, brengen een indrukwekkende materiaalstroom met zich mee. Een grote hoeveelheid afval in de vorm van chemie en plastic die druk legt op het milieu. Kunnen we daar geen slimmere oplossingen voor bedenken?

Subsidie voor een circulaire economie en industrie

Ik zoek naar een weg om met mijn ervaring handen en voeten te geven aan de transitie naar een circulaire economie. Als subsidieadviseur wil ik hier op het snijvlak van maatschappelijke en bedrijfskundige doelen aan bijdragen.

De doelen uit het Klimaatakkoord zijn helder, de weg ernaartoe nog niet altijd. Er is veel onderzoek en innovatie nodig. Het (her)ontwerpen van producten en productieprocessen vraagt om grote investeringen.

De overheid helpt vanuit de maatschappelijke doelen met subsidieregelingen, zoals WBSO, MOOI, DEI+, VEKI, SDE++ en de Milieu- en Energie-Investeringsaftrek. Voor iedere fase van ontwikkeling en technologierijpheid is er wel een geschikte regeling te vinden. Zie voor een overzicht per fase de afbeelding van de RVO hieronder.


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Advies nodig bij een circulair product of proces?

Ik wil klanten van Subvention verder helpen in die fase waar het product of proces zich bevindt. Hoe kunnen subsidies bijdragen aan het duurzaamheidsprogramma van jouw bedrijf? Hoe kunnen we de maatschappelijke doelen verbinden aan jouw strategische doelen? Ik kijk uit naar het beantwoorden van die vragen voor jouw bedrijf!

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking met mij en Subvention. Dat kan direct met mij via 06 25 49 61 75 of het algemene nummer 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Steef Niesing, subsidieadviseur Industrie bij Subvention

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan SteefMijn subsidievraag