De openstelling van de regeling in 2018 is voorbij. Hier lees je meer over dezelfde nieuwe regeling in 2019.

Ben jij mkb-ondernemer in Overijssel of Gelderland en ga je innoveren? Dan passen de subsidiemogelijkheden het Operationeel Programma (OP)-Oost wellicht bij jou. Het programma richt zich op het versterken van economische groei, innovatie en milieuvriendelijkheid.

Welke kansen biedt OP-Oost in 2018?

Het doel van OP-Oost is dat je als ondernemer meer omzet kunt halen uit nieuwe producten. Vanaf 21 maart 2018 is er € 28,5 miljoen beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland. Wees er snel bij, want in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de subsidie verstrekt op volgorde van binnenkomst. Het budget is verdeeld over drie subsidieregelingen:

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsverbanden met minimaal één mkb-ondernemer kunnen bij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten of programmatuur subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. De gezamenlijke subsidie moet minimaal € 350.000 bedragen, waarbij het subsidiepercentage maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor deelnemende kennisinstellingen is dit percentage 50% wanneer de activiteiten als industrieel onderzoek kunnen worden aangemerkt. De deelnemende mkb-ondernemers moeten samen minimaal 30% van de projectkosten dragen.

Stimuleren proeftuinen

Een proeftuin is een omgeving waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Voor het uitvoeren van tenminste twee verschillende experimentele ontwikkelingen in een proeftuin, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van een bestaande proeftuin kan subsidie worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal twee mkb-ondernemingen. Er wordt maximaal 40% subsidie verleend voor de kosten van de experimentele ontwikkelingen, en maximaal 50% subsidie voor de kosten van exploitatie of het upgraden van de proeftuin. De subsidie dient minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000 te bedragen.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste twee instanties (netwerkorganisaties, stichtingen, bedrijven en kennisinstellingen) komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Het gaat hierbij specifiek om activiteiten welke zijn gericht op:

  • Het tot stand brengen van samenwerking van mkb-ondernemingen;
  • het uitbreiden van een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen;
  • het stimuleren van mkb-ondernemingen tot valorisatie, of
  • het tot stand brengen van samenwerking tussen mkb-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van het toepassen van koolstofarme technologieën.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 500.000 subsidie.

Voor alle subsidies vanuit het OP-Oost programma geldt dat de activiteiten moeten passen binnen één van de sectoren Agro & food, Health, High Tech Systemen en Materialen en Energie- en Milieutechnologie, al dan niet in combinatie met een andere sector.

Wat moet je weten?

De regelingen Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten en Stimuleren proeftuinen worden voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld. De regelingen Haalbaarheidsprojecten tot € 24.999 en R&D-samenwerkingsprojecten van € 50.000 tot € 350.000 zijn onderdeel van de landelijke MIT-regeling en worden in 2018 opengesteld als provinciale regeling. OP-Oost kent veel overeenkomsten met de MIT-regeling. Met name voor R&D-samenwerkingsprojecten (<€350.000) zijn ook subsidiemogelijkheden vanuit de MIT.

Subsidie aanvragen

Wil jij weten of jouw project in aanmerking komt voor de subsidieregelingen van OP-Oost? Neem vrijblijvend contact op met Niels Boomkamp via 053 – 434 85 12 of laat jouw gegevens achter. Onze adviseurs denken graag met je mee!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag