Het Europese subsidieprogramma OP Oost biedt interessante subsidiekansen voor de gezamenlijke ontwikkelingen van nieuwe producten, processen, diensten of programmatuur. De focus ligt daarbij op een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering in het algemeen.

Subsidie voor R&D samenwerking: ‘slimme ideeën’ voor schone energie

Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, CO2-reductie en een circulaire economie. Subsidieregelingen stimuleren deze thema’s. OP Oost biedt een steun in de rug aan initiatieven die niet genoeg capaciteit in kennis of financiële middelen tot hun beschikking hebben. De subsidieregeling ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten’ richt zich met onderdeel ‘Koolstofarme Innovatie’ op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten om ‘slimme ideeën’ op dit gebied te ondersteunen.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Subsidiekansen in het mkb in Overijssel en Gelderland

De subsidieregeling richt zich op het mkb in Overijssel en Gelderland. Samenwerkingsverbanden met minimaal één mkb-ondernemer uit Overijssel of Gelderland kunnen bij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten of programmatuur subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

De gezamenlijke subsidie moet minimaal € 350.000 bedragen en is maximaal € 2.000.000. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor deelnemende kennisinstellingen is dit percentage 50% wanneer de activiteiten als industrieel onderzoek worden aangemerkt. De deelnemende mkb-ondernemers moeten samen minimaal 30% van de projectkosten dragen.

De regeling is open tot en met 28 februari 2019. Let wel: hiervoor geldt het ‘first come, first serve’ principe.

De mogelijkheden voor jouw organisatie?

Onze adviseurs hebben ervaring met deze aanvragen en het werken aan de opbouw van een projectconsortium en denken daarin graag met jou mee. Met ons netwerk en onze vestiging bij de Universiteit Twente kunnen wij een actieve rol spelen in de zoektocht naar een geschikte projectpartner.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie of project? Neem vrijblijvend contact op met subsidieadviseur Industrie Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of Harro Kisteman via 038 – 853 13 85 of stel jouw vraag via Mijn subsidievraag.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan HarroMijn subsidievraag