In april publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een update over de stand van zaken van de ISDE. Omdat alle nieuwbouw nu gasloos moet, wordt er veel geïnvesteerd in warmtepompen. Dit zorgt voor druk op het budget. 

Stand van zaken ISDE 2019 

In januari tot en met juli 2019 zijn 22.303 aanvragen ingediend. De totaal (geschatte) claim van deze aanvragen bedraagt € 78 miljoen.

Resterend subsidiebudget voor eind 2019 uitgeput 

Met het huidige tempo verwachten we dat het subsidieplafond van € 100 miljoen voor het eind van 2019 bereikt wordt. Een van de redenen hiervoor is dat alle nieuwbouw nu gasloos moet waardoor veel warmtepompen worden toegepast. 

In 2018 werd er voor in totaal € 108 miljoen subsidie aangevraagd. Het budget werd toen verhoogd om alle aanvragen te behandelen. Of en voor hoeveel dat in 2019 gebeurt, is nu nog onduidelijk.  

De subsidiemogelijkheden voor een warmtepomp in 2019 benutten? 

Wil jij in 2019 nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden voor een warmtepomp, zonneboilerbiomassaketel of pelletkachel? Neem dan vrijblijvend contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of Maarten Wassing via 038 – 853 13 85 voor de mogelijkheden voor jouw organisatie. 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in het kort 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.  

De belangrijkste voorwaarden: 

  • De hoogte van de subsidie hangt af van het merk, type en vermogen van de installatie.  
  • Een koopopdracht mag pas worden gegeven na de subsidieaanvraag. 
  • Binnen 12 maanden na subsidieverlening dient het apparaat in gebruik te zijn. 
  • Bij nieuwbouw wordt alleen subsidie verstrekt voor een duurzame installatie wanneer deze wordt toegepast om verder te verduurzamen dan de wettelijke EPC-eis uit het Bouwbesluit.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag