Op Prinsjesdag 2020 bracht de regering haar plannen voor 2021 naar buiten. Op het gebied van industrie zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 op een rij:

 • € 20 miljard voor Nationaal Groeifonds
 • EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023
 • Verduurzaming industrie: waterstof, CCUS, CO2-reductie
 • ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025
 • Verhoging WBSO-subsidiepercentage eerste schijf
 • Innovatiebox biedt ook in 2021 aanzienlijk belastingvoordeel

€ 20 miljard voor Nationaal Groeifonds

Voor de komende vijf jaar wordt er € 20 miljard beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Groeifonds. Met dit fonds worden investeringen binnen de volgende aandachtsgebieden gestimuleerd:

 • Kennisontwikkeling
 • Onderzoek, ontwikkeling & innovatie (R&D)
 • Infrastructuur

In 2021 komt er vervroegd € 2 miljard vrij voor infrastructuur en verduurzaming. Het bedrijfsleven wordt opgeroepen om te investeren in en te innoveren voor een welvarender, schoner en duurzamer Nederland.

EIA en MIA / Vamil blijven tot en met 2023

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven de komende jaren belangrijke fiscale subsidieregelingen. Uit een positieve evaluatie en een horizonbepaling werden de regelingen eerder al toegezegd tot en met in ieder geval 2023.

Het budget voor de EIA stijgt in 2021 van € 147 naar € 149 miljoen. Voor de MIA geldt een daling van € 124 naar € 114 miljoen. Het gereserveerde bedrag voor de Vamil blijft voor 2021 gelijk op € 25 miljoen. De ervaring leert echter dat deze regelingen niet worden overvraagd.

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting (van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021) valt het nettovoordeel van fiscale subsidies lager uit. Dit geldt echter alleen tot een bedrag van € 245.000. Daarboven blijft het vennootschapsbelastingtarief gelijk op 25%.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag geen specifieke plannen voor de regelingen aan. De subsidiabele categorieën en bedrijfsmiddelen op de Energielijst en Milieulijst wijzigen jaarlijks echter wel met de jaarwisseling. In lijn met het Energieakkoord komen onderwerpen zoals CO2-reductie, elektrificatie, aardgasloos en waterstof hierin steeds meer naar voren.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe Milieulijst 2021 en Energielijst 2021. De RVO publiceert de nieuwe lijsten meestal tussen Kerst en oud en nieuw. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om tegen die tijd een subsidie-update te ontvangen.

Verduurzaming industrie: waterstof, CCUS, CO2-reductie

Vanaf 2021 is er vanuit de Klimaatenvelop € 60 miljoen beschikbaar voor de industrie. Dit bedrag wordt verdeeld over de volgende industriële projecten:

 • Waterstof: € 10 miljoen wordt ingezet op versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie.
 • CCUS: € 15 miljoen voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving.
 • CO2-reductie industrie: € 30 miljoen bestemd voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie.
 • Circulaire CO2-reducerende initiatieven: structureel € 5 miljoen, oplopend tot € 15 miljoen in 2023.

ISDE voor warmtepompen en zonneboilers verlengd tot en met 2025

De Investeringssubsidie Duurzame Energie – kortweg ISDE – wordt met vijf jaar verlengd tot en met 2025. Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie.

Verhoging WBSO-subsidiepercentage eerste schijf

Wegens het niet volledig benutten van de beschikbare budgetten voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) van 2017 en 2018, komt extra budget beschikbaar voor de WBSO in 2021. Hiermee wordt het subsidiepercentage in de eerste schijf in 2021 incidenteel verhoogd van 32% naar 40%. Dit percentage wordt geheven over de eerste € 350.000 aan R&D-loonkosten en aan overige R&D gespendeerde kosten en uitgaven, de zogenoemde eerste schijf.

Voor starters wordt het percentage van deze eerste schijf in 2021 ook verhoogd. Dit is in 2020 nog 40% en gaat in 2021 naar 50%.

In de tweede schijf vanaf € 350.000 blijft het subsidiepercentage 16%.

Het totale budget voor de WBSO gaat van € 1.281 miljoen in 2020 naar € 1.438 miljoen in 2021.

Innovatiebox biedt ook in 2021 aanzienlijk belastingvoordeel

Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO-regeling hebben bij het succesvol vermarkten van hun innovatie recht op een lagere vennootschapsbelasting (Vpb). Het Vpb-percentage in de zogenaamde innovatiebox (het deel van de winst behaald met de innovatie) wordt in 2021 verhoogd van 7% naar 9%.

Ondanks de stijging van het belastingpercentage, is het voordeel nog steeds aanzienlijk ten opzichte van het reguliere percentage van 15% tot 25%. De innovatiebox blijft daarom ook in 2021 een interessant instrument voor innovatieve ondernemers.

Subsidiekansen vanaf 2021

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming vanaf 2021? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van industrie stellen via 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NiekMijn subsidievraag