Dinsdag 17 september 2019 – Prinsjesdag. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het koffertje met de plannen van het kabinet voor 2020 aan de Tweede Kamer aan.

Voor de industrie heeft de inhoud van het koffertje vooral betrekking op het klimaat, de hoofdpunten:

  • extra geld voor het Klimaatakkoord;
  • een CO2-heffing;
  • een sterke focus op CO2-reductie in subsidieregelingen;
  • stimulering van verdere elektrificatie met verschuiving in energiebelasting;
  • € 1.281.000.000 voor innovatie in 2020.

Allemaal voornemens die moeten bijdragen aan de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hieronder lees je wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor de industrie en jouw onderneming in 2020.

Kabinet houdt vast aan ambitie klimaatneutraal in 2050

In de troonrede sprak de koning over de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hij trok daarbij een parallel tussen het Klimaatakkoord en de Deltawerken en de Afsluitdijk. Ook haalde de koning nog het besluit aan om de gaswinning in Groningen nog sneller terug te dringen dan eerder besloten.

De industrie zal zich nog meer moeten instellen op verduurzaming, energiebesparing en elektrificatie. Daarnaast ziet het kabinet kansen voor een innovatief bedrijfsleven als het gaat om schone lucht en nieuwe vormen van energie.

Extra geld voor Klimaatakkoord

In de Miljoenennota is extra geld beschikbaar voor het Klimaatakkoord, bovenop de Klimaatenvelop van het Regeerakkoord. Deze extra middelen worden besteed aan het warmtefonds, het noodfonds, de landbouw, de aanpak van stikstof, fietsparkeren, elektrische vervoer en gemeenten. Eind 2019 wordt het Klimaatplan vastgesteld en daarna vanaf 2020 elk jaar gemonitord in oktober via de jaarlijkse Klimaatnota.

EIA en MIA blijven tot en met 2023

De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA en MIA) in 2018 was positief. De evaluatie resulteerde in een zogenaamde horizonbepaling voor de, nu nog, komende vier jaar. Voor 2020 gaat het budget voor de MIA omhoog naar € 124 miljoen.

De Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijven dus in ieder geval tot en met 2023. De EIA richt zich naast energiebesparing ook op CO2-reducerende maatregelen. Denk hierbij aan investeringen in warmte-infrastructuur.

Aankondiging CO2-heffing voor de industrie

Om de CO2-reductie in de industrie te bewerkstelligen, wordt met een CO2-heffing een prikkel voor de industrie geïntroduceerd om te verduurzamen. Deze heffing kent een afnemende vrije voet waardoor de heffing wordt geheven over de tonnen die de sector teveel uitstoot. De heffing loopt op tot € 125 en € 150 per ton in 2030.

Verbreding SDE+ wordt met toevoeging CO2-reductie SDE++

Waar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zich tot dit jaar richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten.

Lees hier meer over de SDE++ in 2020.

Stimulering elektrificatie

In de energiebelasting vindt een verschuiving plaats waardoor elektriciteit relatief goedkoper wordt en gas relatief duurder. Dit moet zorgen voor een sterkere prikkel om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terugverdienen. Tevens wordt de transitie naar elektrisch vervoer gestimuleerd.

€ 1.281.000.000 voor innovatie in 2020

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk bestaat al meer dan 20 jaar maar blijft nagenoeg onveranderd bestaan door de af te dragen loonbelasting te verminderen. De overheid ziet namelijk in dat een sterk innovatief mkb de economie van Nederland verder helpt. Kennisontwikkeling en innovatie vormen het fundament van een sterke en duurzaam groeiende economie.

In 2020 komt € 1,281 miljard beschikbaar voor innovatie middels de WBSO. Dit is € 44 miljoen meer dan voor 2019. Aanvragen indienen voor 2020 kan vanaf oktober 2019. De percentages zijn nog niet definitief, maar de verwachting is dat de subsidie over de eerste € 350.000 aan interne R&D-kosten wederom 32% bedraagt en daarboven 16%.

Naast de WBSO kunnen bedrijven bij succesvolle vermarkting van hun innovatie gebruikmaken van een lager vennootschapsbelastingtarief. Geen 25% Vpb maar 7% over winst behaald met innovatie.

Subsidiekansen 2020

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2020? Stel dan jouw subsidievragen op het gebied van industrie via ‘Mijn subsidievraag’ of neem contact op via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede). Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan HarroMijn subsidievraag