Heeft jouw onderneming investeringsplannen om de CO2-uitstoot te reduceren? De nieuwe regeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt subsidiemogelijkheden voor projecten op gebied van het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies.

 

Komt mijn project in aanmerking voor subsidie?

De nieuwe regeling stimuleert pilot- en demonstratieprojecten die zorgen voor CO2-reductie in de industrie. Dit kan gaan om het testen van innovatieve maatregelen in een proefproject of investeringssteun voor praktijktoepassingen in het geval van een demonstratieproject. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij CO2-besparing in de keten plaatsvindt of omvangrijke projecten waarbij het huidige industriële productieproces wordt herzien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil met deze regeling initiatieven op gebied van CO2-reductie stimuleren bij te dragen aan de doelstelling van 49% minder emissie in 2030.

Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

Jouw project komt in aanmerking wanneer het raakvlak heeft op één van de volgende thema’s:

  • Recycling en hergebruik van afval;
  • energie-infrastructuur;
  • overige CO2-reducerende maatregelen/nieuwe productietechnieken.

Bedrijven in de hoofgroep C (industrie), D (de energiedistributiebedrijven) en E (afval- en afvalwaterverwerking) komen in aanmerking voor subsidie. Een belangrijke voorwaarde is dat het project nog niet gestart is maar nog wel dit jaar gerealiseerd wordt. De openstelling is van 15 mei tot 28 juni 2018 op basis van first-come, first-served.

Het totale beschikbare budget is € 17,5 miljoen en de minimale subsidie moet € 500.000 per project bedragen. De subsidiepercentages variëren van 10% tot 50% afhankelijk van het type project. De kosteneffectiviteit is maximaal € 40 per 1.000 kg CO2.

Meer weten over CO2-reductie industrie of hulp bij jouw aanvraag?

Voor een succesvolle aanvraag is de mate van technische en economische haalbaarheid, innovatie en CO2-reductie bepalend. Het is belangrijk om de aanvraag vanaf 15 mei zo snel mogelijk in te dienen in verband met het first-come, first-served-principe.

Wil jij meer weten over de subsidieregeling of ondersteuning bij jouw aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Maarten Wassing via 038 – 853 1385 of stuur een e-mail.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag