De nieuwe Energielijst 2019 is gepubliceerd. Binnen alle categorieën zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in 2019 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). We zetten de nieuwe bedrijfsmiddelen, belangrijkste wijzigingen en kansen voor de industrie op een rij.

Wijzigingen Energielijst 2019

Zoals al bekend, is het percentage Energie-investeringsaftrek voor 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,25%. De meeste bestaande bedrijfsmiddelen en advieskosten van de Energielijst 2018 zijn ook in 2019 geldig, al dan niet gewijzigd of aangescherpt.

Interessante kansen bedrijfsmiddelen op Energielijst 2019

De trends binnen de Energie-investeringsaftrek zijn gericht op elektrificatie van productieprocessen, reduceren van energieverbruik en energiebalancering. Hieronder zetten we de nieuwe bedrijfsmiddelen per categorie op een rij:

Processen

 • Thermische isolatie voor bestaande procesinstallaties anders dan koel- of vriesruimten.
 • Intelligent lokaal warmtenetwerk waarmee vraag en aanbod van diverse gebruikers en producenten op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • Isolatie van bestaande procesinstallaties.

Duurzame energie

 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Bedrijfsgebouwen

 • Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen.
 • Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel voor het collectief verwarmen van woningen.
 • Warmtewerende coating voor het toepassen van warmtewerende coating op de buitenschil van koel- vrieshuizen.
 • Systeem voor benutting afvalwarmte.

Energiebalancering

 • Opslag van duurzaam geproduceerde warmte met een temperatuur van ten minste 40°C die geproduceerd is uit hernieuwbare of duurzame bronnen.
 • Netbalancering door actieve sturing van productie.
 • Conversie van elektrische energie naar Waterstof (Power to gas) .
 • Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid), uitwisselen van warmte en energie.

Energietransitie

 • Elektrische ovens ter vervanging van indirect gasgestookte ovens.
 • Stoomrecompressie voor het opwaarderen van stoom naar hogere temperatuur en druk.
 • Infraroodpanelen voor het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter.
 • Waterstofbijmenging voor het aanpassen van bestaande installaties voor het bijmengen van waterstof in aardgas.
 • CO2-afvang voor permanente opslag bestemd voor het afscheiden, terugwinnen, transporteren en opslaan van CO2 uit rookgassen of andere gastromen ten behoeve van permanente opslag in aquifers.

Subsidiemogelijkheden met de Energielijst 2019 voor de Energie-investeringsaftrek

Ben je voornemens te investeren in productieapparatuur, (klimaat)installaties en middelen om energieverbruik te reduceren? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op om te toetsen welke kansen er voor jou zijn. De Energielijst 2019 werd op 21 december 2018 door de RVO gepubliceerd. Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2019 biedt?  Neem contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of Maarten Wassing via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag