Op 27 december 2018 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2019. Hierop staan 42 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 30 bedrijfsmiddelen uit 2018. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de industrie. 

Circulaire economie realiseren en beperken CO2-uitstoot

Naast duurzaamheid verschuift de focus naar de transitie van het realiseren van een circulaire economie. Ondernemers die hierin voorop lopen worden ondersteund. Het gaat hierbij om materialen die een gerecyclede content bevatten tot hele bedrijfsgebouwen, apparatuur om dergelijke producten te kunnen realiseren en het recyclen van grondstoffen dan wel het gebruik van grondstoffen te beperken. Voor dergelijke investeringen zijn er volop subsidiekansen.

Een ander groot thema binnen de MIA is het beperken van de CO2-uitstoot. Dit biedt verschillende interessante kansen, waaronde de volgende:

 • Apparatuur voor recycling van grondstoffen
 • Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik
 • Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics
 • Apparatuur voor het aanwenden van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen
 • Apparatuur voor het afscheiden en transport van CO2 voor nuttige toepassing
 • Duurzaam beton (product) met ten minste 30% gerecyclede content
 • Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie
 • Elektrisch aangedreven mobiele machine

Koppeling Regeling groenprojecten met Milieu-investeringsaftrek vervalt, fiscale subsidie voor circulair bouwen

Een wijziging die gelijk opvalt, is het vervallen van de bedrijfsmiddelcodes voor de Regeling groenprojecten 2016. Gebouwen met een groenverklaring komen in 2019 niet meer in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek. De reden hiervan is dat dit een te hoge uitvoeringslast met zich meebracht. Het Slimbouwen Keurmerk werd niet gebruikt en vervalt ook.

Twee nieuwe bedrijfsmiddelcodes voor circulaire utiliteitsgebouwen vervangen de codes voor Regeling groenprojecten en Slimbouwen in de Milieulijst 2019. De eisen hiervoor zijn echter strenger dan binnen de Regeling groenprojecten en de bedragen zijn afgetopt per gebruiksfunctie (zie overzicht hieronder). De exacte eisen en voorwaarden zijn alleen nog in hoofdlijnen bekend. We verwachten hier op korte termijn meer informatie over.

Aftopping per m2 bvo Nettovoordeel* per m2
Verwarmd circulair utiliteitsgebouw € 1.200 € 108
Verwarmd circulair utiliteitsgebouw (industriefunctie) € 600 € 54
Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw € 400 € 27

* Nettovoordeel berekend met bijbehorend percentage Milieu-investeringsaftrek en 25% vennootschapsbelasting.

Onverwarmde opslagloodsen zoals magazijnen (lichte industrie) komen alleen nog in aanmerking middels de bedrijfsmiddelcode voor onverwarmd circulair utiliteitsgebouw met strengere eisen en lagere bedragen.

Een voorwaarde bij de nieuwe codes is dat een onafhankelijke assessor in een assessmentrapport (binnen 1 jaar na oplevering) de MPG-score van ten hoogste 0,5, het materialenpaspoort en duurzaam gebruik van hout valideert.

Dat de Regeling groenprojecten in 2019 niet meer op de Milieulijst is opgenomen, komt onverwacht. Alle grote banken openden juist net weer hun Groenbanken. In de praktijk komt Subvention de groenverklaring veel tegen en ervaren we erg lange wachttijden voor het verkrijgen ervan. De groenverklaring is vaak goed in te passen en bracht naast de Milieu-investeringsaftrek ook nog eens rentevoordeel met zich mee.

Overige wijzigingen en aandachtspunten

Wijzigingen duurzaam hout

De bedrijfsmiddelcode voor de toepassing van hout is aangepast van duurzaam hout naar sloophout. De toepassing van duurzaam hout is in die zin gangbaar geworden en komt niet in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek. Onder de code voor sloophout kan alleen duurzaam gecertificeerd sloophout of sloophout van een bekende bron gemeld worden.

Vervolgmeldingen duurzame utiliteitsgebouw

Voor meerjarige projecten is een vervolgmeldingscode voor een zeer duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016, 2017 of 2018 opgenomen. Hiermee kunnen vervolginvesteringen voor reeds gestarte projecten gemeld worden. Voorwaarde is dat de investeringen moeten voldoen aan de eisen van de Milieulijst in het jaar van de eerste melding. Van het investeringsbedrag komt 13,5% in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek bij:

 • BREEAM-NL Outstanding bij nieuwbouw of BREEAM-NL In-Use Excellent bij renovatie;
 • GPR Gebouw score ≥ 8,5 bij nieuwbouw of GPR Gebouw score ≥ 7,5 bij renovatie;
 • LEED 4 BD+C Platinum bij nieuwbouw of renovatie.

Klimaatadaptief aanpassen van bedrijfsterrein

Voor ondernemers die hun bedrijfsterrein klimaatadaptief aanpassen is er een nieuwe bedrijfsmiddelcode. Maatregelen zoals het afsluiten van regenwaterafvoer van het riool en het vervangen van ten minste 50% van bestaande parkeerverharding moet wateroverlast, verdroging en hittestress tegengaan.

BREEAM, GPR Gebouw en LEED 4 BD+C blijven op Milieulijst 2019, aftopping bedragen

BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED 4 BD+C blijven in 2019 erkende gebouwkeurmerken voor duurzame bouw die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek. Hiervoor zijn geen grote wijzigingen, anders dan dat de bedragen per gebruiksfunctie een aftopping kennen voor de in aanmerking komende kosten.

Het maximale nettovoordeel per vierkante meter is afhankelijk van de milieuprestatie € 10 tot € 20 (industriefunctie) of € 20 tot € 40 (niet zijnde industriefunctie).

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2019 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2019 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar € 114 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2019 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

De nieuwe lijst en de wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de Milieu-investeringsaftrek en de Vamil meer een circulaire economie stimuleren.

Kansen Milieulijst 2019 benutten?

Wil jij weten wat de wijzigingen betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Milieulijst 2019 biedt? Neem vrijblijvend contact op met Maarten Wassing via 038 – 853 13 85 of Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NielsMijn subsidievraag