De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) stimuleert de aanschaf van duurzame installaties als warmtepompen, pelletkachels, zonneboilers en biomassaketels. Dit geldt voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten binnen de woning- en utiliteitsbouw. De regeling verandert per 1 januari 2020 voor nieuwbouwprojecten. Daarnaast worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd binnen de ISDE.

Om deze reden is het budget van de ISDE met € 60 miljoen verhoogd voor 2019. Het is belangrijk om jouw (nieuwbouw)projecten te inventariseren en de ISDE nog vóór 2020 aan te vragen.

Wat wijzigt er binnen de ISDE in 2020?

Nieuwbouw

De ISDE stimuleert de aanschaf van duurzame installaties al sinds 2016, waarvan jaarlijks goed gebruik wordt gemaakt door onder andere vastgoedeigenaren, agrariërs, woningcorporaties en particulieren. Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 1 juli 2018 al aardgasvrij gerealiseerd worden. De ISDE stimuleert ook na 1 juli 2018 duurzame installaties, terwijl het door de wijziging van de Gaswet sowieso niet meer mogelijk is een woning te realiseren met aardgas. Dit is dan ook de reden om de subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij nieuwbouwprojecten te stoppen per 1 januari 2020.

Utiliteitsgebouwen

In de kamerbrief rondom de wijzigingen van de ISDE, wordt niet vermeld of duurzame installaties in nieuw te bouwen utiliteitspanden gesubsidieerd blijven. We hebben dit vraagstuk neergelegd bij de RVO en de reactie luidt dat het gaat om zowel nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

De exacte inhoud en voorwaarden van de ISDE die vanaf 1 januari 2020 gelden, worden naar verwachting binnenkort gepubliceerd. Zodra er meer bekend is, berichten wij hierover.

Bestaande bouw

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat het kabinet kritisch moest kijken naar de stimulering van pelletkachels en biomassaketels. Uit deze evaluatie bleek dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof  groter zijn dan het positieve effect op CO2-reductie. Het kabinet heeft op basis van deze uitkomsten besloten om de subsidie per 1 januari 2020 volledig te stoppen voor pelletkachels en biomassaketels.

Samenvattend de wijzigingen ISDE 2020

  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers kan niet meer worden aangevraagd voor nieuwbouwwoningprojecten waarvan de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is verleend.
  • Subsidie voor pelletkachels en biomassaketels stopt per 1 januari voor onderhouds- én nieuwbouwprojecten.
  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij verduurzaming van bestaande bouw kan per 1 januari 2020 nog worden aangevraagd.

ISDE verlengd tot 2030

De ISDE wordt verlengd tot 2030. Ook wordt de regeling vanaf 2021 verbreed met het samenvoegen van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De SEEH stimuleert het toepassen van isolatiemaatregelen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en particuliere woningeigenaars.

Vraag nog vóór 1 januari 2020 ISDE aan voor jouw projecten

Per 1 november 2019 was er nog € 37 miljoen budget beschikbaar. We verwachten dat dit resterende budget snel op is. We helpen je graag bij het inventariseren van jouw project en subsidieaanvraag vóór 1 januari 2020. Neem hiervoor contact op met Maarten Wassing via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag