Het FOOD2020-programma ondersteunt innovaties die gericht zijn op slimme, duurzame en evenwichtige groei. Ondernemers uit de agro-foodsector en aangrenzende branches kunnen aanvragen voor innovatieprojecten indienen tot en met 28 februari 2019.

FOOD2020 onderscheidt vijf hoofdthema’s: voedselzekerheid, duurzaamheid, voedselveiligheid, gezonde voeding en sociale innovatie.

De belangrijkste kenmerken:

  • Minimaal twee mkb-bedrijven uit het INTERREG VA gebied die grensoverschrijdend samenwerken aan innovaties
  • Activiteiten gericht op innovatieprojecten en thematische Denktanks
  • Maximaal projectvolume van € 135.000. Maximaal 50% subsidie voor personeelskosten en inhuur
  • Openstelling van fase II is tot en met 28 februari 2019

Over FOOD2020

FOOD2020 is een Nederlands-Duits subsidieprogramma dat onderdeel is van het INTERREG VA-programma. FOOD2020 biedt Nederlandse en Duitse ondernemers in de levensmiddelenindustrie ondersteuning bij de ontwikkeling van innovatieve producten of diensten. Grensoverschrijdende samenwerking wordt met deze regeling gefaciliteerd.

Innovatieprojecten en thematische Denktanks

Fase I is inmiddels afgerond. In deze fase zijn meer dan 500 MKB-ondernemingen in hun innovatieproces ondersteund. Er zijn grensoverschrijdende relaties opgebouwd en concurrentieposities zijn versterkt.
In fase II worden de succesvolle activiteiten van fase I voortgezet en inhoudelijk verder ontwikkeld. Subsidies worden in deze fase verstrekt voor innovatieprojecten en thematische Denktanks. Bij een innovatieproject zijn de projectpartners in beginsel MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Denktanks worden samengesteld uit meerdere MKB-ondernemers en externe experts op het gebied van kennis en onderzoek.
De thema’s binnen de Denktanks zijn:

  • Businessplan
  • Circulaire economie
  • Alternatieve eiwitbronnen
  • FooDigital
  • Clean labels in de vleessector

FOOD2020 subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn personeelskosten en kosten voor externe expertise en diensten. In fase II is de bijdrage voor een innovatieproject maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 135.000. Het subsidiepercentage voor grote bedrijven is 40%.

Meer weten?

Wil je weten of jij aanspraak kunt maken op de subsidiemogelijkheden van FOOD2020? Neem contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag