De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie het herstelprogramma EU Next Generation ingesteld. REACT EU is het onderdeel waarmee geld beschikbaar komt om regionale economieën te stimuleren gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. Subsidieregelingen zijn vooral bedoeld voor het doorontwikkelen van nieuwe concepten, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de coronacrisis een vertraging dreigen op te lopen. Voor een aantal provincies is inmiddels informatie beschikbaar over het aanvragen van subsidie.

Kansen voor West II & OP Oost

Kansen voor West II, het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), heeft inmiddels aangekondigd dat er € 90 miljoen subsidie beschikbaar komt.

OP Oost, het samenwerkingsverband van de provincies Overijssel en Gelderland, heeft € 50 miljoen budget aangekondigd. Mogelijk volgen de andere provincies ook.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en vergroening, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. De nadruk ligt daarbij op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen. De projecten moeten gericht zijn op een snelle en succesvolle marktintroductie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Projecten moeten uiterlijk 31 december 2023 afgerond zijn.
  • Verdere informatie komt op korte termijn beschikbaar.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De eerste berichten geven aan dat het subsidiepercentage maximaal 50% bedraagt met een maximale subsidie van tussen de € 1,5 en € 10 miljoen per project.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van subsidieaanvragen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de bestaande EFRO-systematiek. Dat betekent dat projecten worden beoordeeld op basis van het principe first come, first serve (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Hierbij moet je wel een bepaald minimum aan punten behalen op vijf criteria (aansluiting bij de doelstellingen, innovativiteit, kwaliteit, duurzaamheid). Dit principe zorgt er voor dat alleen de kwalitatief betere projecten die snel worden ingediend, in aanmerking komen. Het is dus zaak een aanvraag goed voor te bereiden.

REACT EU-subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project? Neem dan contact op met Marco Stehouwer via 038 – 853 13 85 of Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Onze adviseurs zijn benieuwd naar jouw ambities en bekijken of je voor subsidie in aanmerking komt.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MarcoMijn subsidievraag