Ook in 2020 bieden de fiscale stimuleringsregelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) weer volop kansen voor de industrie. We zien verschillende trends zoals CO2-reductie, elektrificatie en het verminderen van gasgebruik waar deze regelingen subsidie voor bieden. Hieronder lichten we de waargenomen trends toe met voorbeelden uit de EIA en MIA. 

CO2-reductie

Voortkomend uit het Klimaatakkoord moeten bedrijven vóór 2030 een beduidende CO2-reductie realiseren. De overheid stimuleert dit met subsidie op investeringen die leiden tot CO2-reductie als deze investeringen onderdeel zijn van een CO2-reductieplan.

Ook wordt het afvangen van CO2 voor permanente opslag gestimuleerd, net als het afscheiden of nuttig toepassen van CO2 en productieapparatuur voor het voorkomen van CO2.

Energietransitie

Verschillende systemen en processen voor het elektrificeren van processen of mobiele (hybride) werktuigen, al dan niet op netspanning, komen in aanmerking voor investeringsaftrek. Ook het vervangen van gasgestookte voor elektrische installaties wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan elektrische ovens en elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie. Verder worden de opslag van overtollige energie, warmte- en koudenetten net als elektrische transport of middels waterstof gestimuleerd.

Circulariteit

Circulariteit is een thema dat steeds vaker terugkomt in subsidieregelingen. Binnen de EIA en MIA is bijvoorbeeld fiscaal voordeel te behalen met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen of afgassen en met productie-installaties om producten uit secundaire grondstoffen te vervaardigen.

Duurzame energie

Duurzame energie is het thema dat al het langst onder de aandacht is. Concrete voorbeelden zijn: zonnepanelen, zonnecollectoren voor verwarmen, grondwarmtewisselaar, accu voor de opslag van duurzame energie, het omzetten van (rest)warmte in energie (ORC), het opslaan van warmte of koude in de bodem (aquifer) en biobrandstof.

Gebruikmaken van de EIA of MIA subsidiekansen voor de industrie?

Er zijn veel verschillende uitgangspunten wanneer je de EIA- en MIA-subsidieregelingen kunt inzetten. Denk aan:

Verduurzamen productieproces

Heb je plannen om het productieproces te verduurzamen (energie- en/of milieuvoordeel)? Bijvoorbeeld efficiëntere apparatuur gaan gebruiken zodat minder grondstoffen, water, brandstof of benutting van restwarmte nodig is.

Bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen

Voor bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen zijn volop kansen binnen de EIA en MIA. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de bouwkosten en de kosten voor specifieke installaties.

Subsidie voor de gebouwde omgeving?
>> Lees ons artikel over de mogelijkheden voor de gebouwde omgeving van Subvention Vastgoed.

EIA en MIA voor jouw organisatie?

Ondernemers vragen zich vaak af of ze wel in aanmerking komen voor subsidie. Bovendien zijn er meer subsidies zijn dan de EIA en MIA. Een andere invalshoek zorgt soms voor nieuwe subsidiemogelijkheden.

Wij denken graag mee en onderzoeken de subsidiemogelijkheden, waarna we de aanvragen begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ons bereiken via 038 – 853 13 85 (kantoor Zwolle) of 053 – 434 85 12 (kantoor Enschede) of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BernhardMijn subsidievraag