In het voorjaar van 2021 kun je weer subsidie aanvragen voor de demonstratie van klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Transportprojecten op het gebied van CO2-reductie, elektrisch vervoer, rijden op waterstof en de toepassing van biobrandstof komen in aanmerking.

Waarvoor biedt de regeling DKTI-transport subsidie?

DKTI-transport richt zich op transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot en thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

De regeling ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, die een sterke businesscase hebben en levensvatbaar zijn. De subsidie is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen voor DKTI-transport in 2021?

De regeling DKTI-transport loopt van 2017 tot en met 2021 met verschillende openstellingen. De volgende openstelling start in het voorjaar van 2021.

De Rijksoverheid stelt jaarlijks het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast. Aan de hand daarvan wordt er een tender opengesteld. Dat wil zeggen dat alle complete aanvragen binnen de openstellingsperiode worden behandeld, beoordeeld en gerangschikt.

De publicatie van de definitieve regeling wordt begin 2021 verwacht. Wij updaten deze pagina wanneer er meer bekend is.

Subsidie voor jouw project?

Subsidieadviseur Kathleen Bos heeft ervaring met aanvragen voor de DKTI, bijvoorbeeld bij een project over duurzame pakketbezorging van Dynteq. Kathleen helpt je graag met het optimaliseren van jouw subsidiekansen. Neem daarvoor vrijblijvend contact op via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag