Projecten gericht op een circulaire economie komen in aanmerking voor subsidie. Binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is € 12,5 miljoen extra subsidie beschikbaar gesteld voor de ‘kleinere’ projecten met nieuwe technologieën. Om pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van recycling en hergebruik van afval en biobased grondstoffen wel te kunnen stimuleren, is speciaal voor deze projecten budget beschikbaar gesteld.

Waar kan ik voor aanvragen binnen het thema Circulaire economie?

Het doel van de DEI+-regeling is het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. Ook binnen het thema Circulaire economie is dit aan de orde. In aanmerking voor subsidie komen projecten op gebied van:

  • Recycling van afvalstoffen naar nieuwe producten, materialen of stoffen.
  • Hergebruik van producten of componenten voor hetzelfde doel (niet van eigen onderneming).
  • Recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen.
  • Vervangen van fossiele grondstoffen door biobased.

Energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal komen niet in aanmerking voor deze regeling. Voor de recycling van eigen afvalstromen kan eveneens geen aanvraag worden ingediend. Bovendien dient bij projecten gericht op recycling, de grondstof de afvalstatus te hebben.

>> Bekijk hier andere thema’s die in aanmerking komen voor subsidie binnen de DEI+ 2021

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor DEI+-subsidie?

  • De aanvrager is een ondernemer of samenwerkingsverband waarvan minimaal één ondernemer die het project voor eigen risico en rekening uitvoert.
  • Het project start pas na indiening van de aanvraag en uiterlijk zes maanden na beschikking.
  • De maximale looptijd is 4 jaar.
  • Een goede onderbouwing die de werking van de techniek en economische groei aantoont.
  • Subsidiabel zijn alleen de extra kosten ten opzichte van een conventionele / minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.

Deze openstelling van het thema Circulaire economie binnen de DEI+-regeling loopt van 14 juni 2021 tot en met 7 januari 2022. Beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst. De verwachting is dat het budget snel op raakt, dus wij adviseren aanvragen zo snel mogelijk in te dienen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiepercentage is 25% tot 35% afhankelijk van waar het project zich op richt en of het een pilot- of demonstratieproject is. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen respectievelijk 20% en 10% meer subsidie. Onderzoeksorganisaties kunnen zelfs tot wel 80% subsidie ontvangen.

Hoe vraag ik DEI+-subsidie aan?

Wil je een aanvraag indienen voor jouw project? Of wil je weten wat de mogelijkheden van de DEI+ zijn voor jouw project of organisatie? Neem vrijblijvend contact op met Maarten Wassing om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt hem bereiken via 038 – 853 13 85 of vul het contactformulier in.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag