Er gebeurt al veel op het gebied van hergebruik van grondstoffen en opwaarderen van afvalstoffen om naar een volledig circulaire economie toe te werken in 2050. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, is optimistisch gestemd: ‘Nederland is goed op weg en ligt op koers voor 2050!’. Om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen, stelt het kabinet in 2019 € 22,5 miljoen beschikbaar voor afvalverwerking, recycling en duurzaam inkopen.

Waarom een circulaire economie?

Een volledig circulaire economie in Nederland is het doel voor 2050. Dit betekent een economie zonder afval waarbij (afval)producten continu worden hergebruikt. Een circulaire economie helpt ook flink in het behalen van de klimaatdoelen; zo’n 15 procent van de beoogde CO2-reductie in 2030.

Geld voor afvalverwerking en recycling

Het beschikbaar gestelde bedrag komt uit de Klimaatenveloppe van € 300 miljoen per jaar en richt zich op de volgende thema’s.

  • Het hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen (€ 10 miljoen). Bedrijven worden gestimuleerd samen te werken met kennisinstellingen voor een duurzamere keten, van ontwerp tot slimmer recyclen.
  • Recycling van asfalt, beton en staal (€ 5 miljoen) moet slimmer door onderzoek en testen van duurzame toepassingen. Er liggen plannen voor een zogenaamd Betonakkoord, waarbij vrijgekomen beton opnieuw wordt gebruikt.
  • Klimaatneutraal en duurzaam inkopen. Het kabinet trekt € 7,5 miljoen uit voor overheden en de zorg.

Meer weten?

Bovengenoemde thema’s en regeling bieden kansen voor bedrijven in afvalverwerking en recycling. Wil je weten wat dit voor jouw onderneming kan betekenen in 2019? Stel dan vrijblijvend jouw subsidievragen aan Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of via Mijn subsidievraag.

 

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag